Venüs’ün atmosferinde bu defa da glisin… (This time glycine in Venus athmosphere…!)

Venüs’ün radarla oluşturulan görüntüsü.

(Kaynak: NASA, universetoday.com)

Evan Gough’un universetoday.com’da, 15 Ekim 2020’de yayımlanan haberinde, Venüsün atmosferinde, bu defa da amino asit olan ‘glisin’in (gylicene) belirlendiği duyuruldu…!

Venüs araştırmacıları, kısa bir süre önce, Venüsün atmosferinde ‘Fosfin’ (Phosphine; PH3) moleküllerinin varlığını belirlediklerini ileri sürmüşlerdi…

Bu yeni keşif haberi Hindistan’dan geldi… Araştırma ekibinden Arijit Manna, (Midnapore College, West Bengal, India), varlığı belirlenen Glisin’in beşyüz amino asitten biri olduğunu, genetik kodda bunlardan sadece yirmisinin mevcut olduğunu söyledi.

The structure of the amino acid glycine. Image Credit: By NEUROtiker - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1636637
Glisin’in yapısı.
(Kaynak: NEUROtiker , universetoday.com)

Bilim insanları, amino asitlerin ‘yaşam-izi’ (biosignature) olmasa da, yaşamın yapı taşlarını oluşturduğunu söylüyor… Kısaca, yaşama (proteine) ulaşmak için ipuçları…! Dünyada oluşan ilk ‘organik’ moleküller…Glisin, protein’lerin ve diğer organik moleküllerin gelişimi için gerekli olan maddeler…

Şili’deki ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) teleskop ağını kullanan araştırmacılar, spektroskopi yöntemini kullanarak bu keşfi gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, yaşamla ilşkilendiriln bu molekülleri Vesüsün üst atmosferi içinde belirlemekte… Venüsün yüzeyi mutfakta kullanılan bir fırından çok daha sıcak (460+ santigrad) olsa da, üst atmosfer (43-60 km) bölgesindeki ortam sıcaklığı mikrobik yaşamı barındırabilecek (-1/+93 santigrad derece) bir sıcaklıkta… Bu sebeple, araştırmacılar, mikrobik seviyede de olsa, bu bölgede yaşamın var olabileceğini düşünüyor…! Tüm çabalar bunu ispatlayabilmek için…

Bir başka araştırma grubu, Eylül 2020’de, Venüsün atmosferinde Fosfin (Phosphine) meleküllerinin varlığını belirlediğini duyurmuştu. Yine de, çok büyük miktarda enerji gerektirse de, Fosfin’in kimyasal yöntemle de sentezlenebileceği söyleniyor… Kısaca, belirlenecek her Fosfin gazı mutlaka biyolojik kaynaklı olmayacak… (Marsta metan gazının mevcut olduğunun belirlenmesi, İneklerin varlığına bir kanıt teşkil etmemesi gibi…!)

Fosfin gazının varlığı, daha önce, büyük enerjinin mevcut olduğu Jüpiter ve Satürn atmosferinde de belirlenmişti….Venüs’teki durumu farklı kılan şey, Venüste, Fosfin sentezleyecek seviyede enerjinin mevcut olmaması…

This figure from a previous study illustrates the atmospheric layer that contains phosphine. Image Credit: Truong et al, 2020.
Venüs atmosferinde Fosfin’in bulunduğu yükseklikler.
(Kaynak: Truong et al, universetoday.com)

Bazı araştırmacılar ise, Venüs atmosferindeki Fosfin’in, gezegenin manto (mantle) bölgesinde oluşabilecek Fosfin’in, volkanik aktiviteler sonunda atmosfere taşınmış olabileceğini düşünüyor. Fosfin gazı kolayca bozunabilen bir özellikte olduğundan, araştırmacılar, bugünlerde belirlenen bu gazın Venüs atmosferinin üst katmanlarındaki mikrobik yaşam tarafından sürekli üretiliyor olması gerektiğini düşünüyor; tıpkı, Marstaki metan üretimi gibi…

An artist's impression of the surface of Venus, showing its lightning storms and a volcano in the distance. Credit and ©: European Space Agency/J. Whatmore
Venüs’te bir akşamüstü…! (Temsili)
(Kaynak: European Space Agency/J. Whatmore; universetoday.com)

This figure from the paper shows the mixing ratio of NH2CH2COOH (glycine) as a function of atmosphere height (km) within cloud
layer (?75-80 km) (red curve), compared with the PH3 (phosphine) (black curve). Image Credit: Manna et al, 2020.
Atmosferdeki Glisin’in (kırmızı eğri; NH2CH2COOH; glycine) ve Fosfin’in (yeşil) atmosfer yüksekliğinin fonksiyonu olarak dağılımı. )
(Kaynak: Manna et al, universetoday.com)

Araştırmacılar Miller ve Urey, 1953’te, su, metan, amonyak ve hidrojen ile elektrik akımı kullanarak, gerçekleştirdikleri bir (istikşafi’!) deneyle, (‘askıda’ !) karmaşık organik moleküller sentezleyerek, yaşamın yapı taşlarının nasıl oluşmuş olabileceğini (sonra da, kazandıkları Nobel’i) göstermişlerdi.

A simple diagram of the Miller-Urey experiment. Image Credit: By The original uploader was Carny at Hebrew Wikipedia. - Transferred from he.wikipedia to Commons., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2173230
Miller-Urey deneyi.
(Kaynak: Carny at Hebrew Wikipedia; universetoday.com)
NASA's proposed DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) mission would study the chemical composition of the Venusian atmosphere as it descended to the surface. Image Credit: NASA.
NASA’nın yeni bir Venüs-kimyası araştırma projesi: DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging)
(Kaynak: NASA; universetoday.com)

Venüsün atmosferinde yaşam izi henüz belirlenemedi… ‘El’in araştırmacıları, bir gün, mikrobik düzeyde de olsa, Venüsün atmosferinde, ‘askıda’ bir yaşamın varlığını ispatlayabilir…

Biz, ‘istikşafi edebiyatını’ sürdürmeye devam edelim…!

Yararlanılan Kaynak:

(Günün seçimi)

%d blogcu bunu beğendi: