Ay’ın parçaları Marsa mı gitti…? (One Mars Trojan asteroid may come from Earth’s moon…!)

Güneş-Mars ikilisinin Lagranj (Lagrange) ve Trojan Bölgeleri.

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: heic1715c-981x1024.jpg

Trjan asteroidleri en fazla Jüpiter’in yörüngesinde…
(Kaynak: ESA/Hubble, M. Kornmesser; space.com)

Brain Koberlein, aşağı-yukarı, bunu söyledi; 7 Kasım 2020 tarihli yazısında…!

Gerçekleştirilen bir araştırmada, Marsın Trojan Asteroidlerinin birinde Dünyanın Ay’ının aynısı/benzeri bir kimyasal yapının mevcut olduğu belirlendi…

Dünyadan çok daha küçük olan Marsın iki uydusu mevcut; Diemos ve Phobos…Bu iki asteroidin, Marsın doğrudan birer parçası olmayıp, Marsın gravitasyon kuvveti tarafından, sonradan yakalandığı (ve yörüngesine sokulduğu) düşünülüyor…

Marsın, bu iki uydusuna ilave olarak, yörüngesi üzerindeki 60 derecelik açı bölgeleri olan Lagrange 4 (L4, önde) ve L5 (arkada) bölgelerinde hapsolmuş dokuz ilave asteroid-parçasının daha mevcut olduğu biliniyor.

Bu asteroid-parçalarının çoğunluğunun Mars ile aynı madde yapısında olduğu, dolayısıyla, Marsa göktaşlarının çarpması sürecinde, Marstan kopan parçalar tarafından oluşturulduğu biliniyor. Ancak, bunlardan birinin yapısı Dünyanın Ay’ının benzeri; ilginç olan husus bu…! Araştırmacılar, bu bulguları, bu gök cisimlerinin yansıttığı ışık spektrumunu (parmak izlerini) inceleyerek belirleyebilmekte…

Bir örnek olarak, Marsın Trojan (yavru) Asteroidlerinin Olivin (Olivine) adı verilen bir mineral içerdiği belirlendi. Olivin, Marsta yaygın şekilde mevcut olan bir mineral…

Yavru-asteroidlerden ‘101429’un spektrumunun Ay’ın spektrumuyla karşılaştırması.
(Kaynak: Armagh Observatory; space.com)

Bu yavru-asteroidlerden biri olan ‘101429’un kızılötesi ışık spektrumu incelendiğinde, bu gök cisminde Proksen (Proxene) mineralinin varlığı belirlendi. Bu mineralin Ay yüzeynde de mevcut olduğu biliniyor… Araştırmacılar, bu mineral ‘ortaklığı’ndan hareketle, bu yavru-asteroidin Dünyanın Ay’ı kökenli olabileceğini düşünüyor… Göktaşı çarpmaları sürecinde, Ay’dan kopan parçalar Marsa kadar saçılmış olabilir…! Az sayıda da olsa, Marstan kopan bazı kaya parçalarının Dünyaya ulaşmış olduğu biliniyor…

Ay yüzeyindeki karaterlerin büyüklüğü ve sayısı, Ay’ın oluşum sürecinde ne kadar yoğun bir bombalanmaya matuz kaldığının açık ifadesi…

Sonuç olarak, ‘aşrı aşrı memleketlere kız verme’ geleneği gezegenler arasında da mevcut görünüyor…!


Yararlanılan Kaynaklar:

(Günün seçimi)

%d blogcu bunu beğendi: