‘Einstein *Haçı’na yeni örnekler…! (New samples for ‘Einstein’s Cross’…!)

Gravitasyonel odaklama süreci. (Kaynak: universetoday.com)

Albert Einstein, 1915’te yayımladığı Genel Görelilik Kuramında (Theory of General Relativity), gravitasyonun (kütleçekiminin) ‘uzayzaman’ın geometrik bir özelliği olduğunu ileri sürdü…

Bu kuram modern fizikte gravitasyonun kabul edilmiş bir tanımı olarak varlığını sürdürmekte… Bu kurama göre, gökada kümeleri (galaxy clusters), gökadalar (galaxies), hatta yıldızlar uzayzaman’ın dokusunu eğer/büker…

Bunun sonucu olarak, gökada kümeleri ve gökadalar gibi çok büyük kütleli gök cisimleri arka planlarındaki/konumlarındaki gök cisimlerinden saçılan ışığın bir bölümünü (kendi yönünde olanları) bir ince kenarlı mercek gibi eğerek (Anti-madde gökadaları Kalın Kenarlı Mercek gibi ırksak olarak eğer !), odaklama yapar; aynı doğrultudaki gözlemciye ulaşacak olan ışığı yoğunlaştırır…; bildiğiniz büyüteç etkisi…!

Gerçekleşen bu odaklamalar (mercekleme demiyoruz !) gözlemciye farklı şekillerde görünür…; Einstein Haçı bunlardan biri… Bu tip odaklamada, arka plandaki cismin görüntüsü, odaklayan (öndeki) cismin etrafında dört bağımsız görüntü olarak oluşmakta… Bu görüntüler (ışık noktaları) hayali çizgilerle birleştirildiğinde haçı andıran bir görüntü ortaya çıkmakta…! (Einstein, bu görüntülere adının verildiğini duysa, herhalde, şöyle derdi: ‘Tam da adamını buldunuz…!)

Matt Williams, unversetoday.com’da 12 Nisan 2021’de yayımlanan haberinde, GAIA Gözlemevi Uydusunun sağladığı veriyi kullanan bir grup araştırmacının, yeni on iki Einstein Haçı belirlediklerini duyurdu…

‘Einstein Haç’ları, bir Kuasar (Quasar) gibi çok güçlü ışıma yapan gök cisimlerinin ışığı gökadalar tarafından odaklandığında, bu dörtlü-görüntü oluşmakta… Einstein her ne kadar bunun gerçekleşebileceğini ta 1912’de öngördüyse de, bu görüntüler ancak 1979’dan itibaren belirlenmeye başlandı…1985’e kadar da elli kadar Einstein Haçı gözlenebildi…

GAIA tarafından belirlenen 12 Einstein Haçı. (Kaynak: The GraL Collaboration; universetoday.com)

Bu araştırmayı gerçekleştiren GAIA Gravitasyonel Çalışma Grubunda (GraL) Avustralya, Brezilya, Hindistan, Avrupa ve ABD’den araştırmacılar yer aldı…

GAIA (temsili) Samanyolundaki yıldızların haritasını çıkarmakta…
(Kaynak: ESA/ATG medialab; background: ESO/S. Brunier; universetoday.com)

Araştırmacılar, gravitasyonel odaklama tekniğini kullanarak, uzaktaki Kuasarların ışığının ortamdaki Kara madde topakları tarafından nasıl etkilendiğini de anlayabilmekte…! (Kaynak: NASA/ESA/D. Player (STScI); universetoday.com)

Araştırmacılar, yine de, gerçekleştirlen bu ölçümlerin, daha sonra yapılacak optik, radyo dalgası ve x-ışını dalgaboyundaki gözlemlerle güçlendirilmesi gerektiğini de söylüyor…

Yararlanılan Kaynak:

%d blogcu bunu beğendi: