‘Bilim adamı gibi’… olmak…? (To be as …’a scientist’…?)

Bir Kara Delik (Temsili)

Avi Leob, bugünlerde, ‘kendi yıldızını kendisi parlatmaya çalışarak’ gündemi fazlasıyla meşgul eden bir ‘astrofizikçi’…

Sıkça yayımladığı, bilimselliği-tartışılabilir makalelerinde, bilim dünyasını ‘sarsmakta’…! Einstein hayatta olsaydı ve bu makaleleri okusaydı, herhalde, ‘sarsma/sarsılma görelidir’ derdi…! (Video kamerayı sarsarsanız, haliyle, görüntü sarsılacaktır…)

Avi Loeb, başka araştırmacılarla birlikte, 13 Haziran 2020’de yayımladığı bir makalede, zaman zaman gündeme gelen (kayıp) 9. Gezegenin Güneş Sisteminde gizlenen ilkel bir Kara Delik (Primordial Black Hole) olabileceğini ileri sürmüştü… (Burada bahsedilen ilkellik, yaşı ve ona bağlı olarak, küçüklüğüyle ilgili…)

Güneş Sisteminin (Voyager araçlarının henüz ulaşamadığı !) dış bölgesinde (olası) Kara Delikle karşılaşan bir Oort-Bulutu Kuyruklu Yıldızından madde emilmesi; temsili.
(Kaynak: M. Weiss; scientificamerican.com )

Loeb, Harvard Üniversitesinde, ‘fantastik’ fikirler üreten bir profesör… Halen aranmakta olan (olası) 9. Gezegenin  bir Kara Delik olabileceğini ileri sürdü…Dünyanın en az beş katı kadar bir büyüklükte olabileceği hesaplanan bu gezegenin (şey’in !), var olması gerektiği hususu, başta astronomlar Michael E. Brown ve Kosnstantin Batygin olmak üzere, bazı başka astronomlar tarafından da, Güneş Sistemindeki Kuiper Kuşağı-ötesi bölgede dolandığı belirlenen gök cisimlerinin asimetrik-dizilişteki yörüngeleri incelenerek, ileri sürülmüştü…

Loeb, aranan bu gök cisminin, bu büyüklükte bir kütleye sahip bir Kara Delik kalıntısı olabileceğini söylüyor… Bugünkü modern astrofizikteki bilinenlerle, bir Kara Deliğin oluşabilmesi için, içine-çöken bir yıldızın çekirdeğinin en az 2.6 Güneş Kütlesi büyüklüğünde bir kütle olarak ortaya çıkması gerekmekte… Loeb, evrenin erken döneminde, ortam şartlarının bir gezegen gibi, çok daha küçük kütleli Kara Deliklerinin oluşmasını sağlamış olabileceğini düşünüyor…

https://cosmoquest.org/x/2020/07/a-plan-to-determine-if-planet-nine-is-a-primordial-black-hole/

Loeb, Scientificamerican.com’da, 1 Mayıs 2021’de yayımlanan makalesinde, Güneş Sistemi dışından gelen ‘kuyruksuz yıldız’ Ouamuamua’nın başka bir medeniyetin terkedilmiş ve yolundan sapmış bir uzay aracı olabileceğini ileri sürmüştü…!

Ouamuamua (Kaynak: Mark Garlic/Getty Images)

https://www.forbes.com/sites/brucedorminey/2021/02/11/harvard-astronomer-views-interstellar-interloper-as-humanitys-wake-up-call/?sh=f32fb34a215b

Loeb, (gökada merkezlerindeki) Kara Deliklere- bir şekilde- yaklaşacak yıldızların ‘rölativistik’ (yörünge) hızlarına ulaşabileceklerini söylüyor. Bu hızları, ‘neredeyse ışık hızına yaklaşan hızlar’ olarak nitelerken, hemen arkasından da, ışık hızının ‘yüzdebir/yüzdeiki’ mertebesinden bahsettiğini belirterek, okuyucuda karışık-duygular uyandırıyor…!

Loeb’e göre, ‘Rölativistik’ hızda dolanan iki yıldız-bir şekilde-çarpıştığında, meydana gelecek patlamanın enerjisi bir süpernova patlamasından daha da büyük olabilir…

Loeb’e göre, bu olayın kahramanı olacak Kara Delik en az yüzmilyon Güneş kütlesinde olacaktır…; daha aşağısı, gravitasyon kuvveti yeterli olamayacağından, -maalesef-kurtarmıyor…! Yıldızdan Kara Delik tarafından emilmek üzere hızlandırılan madde (gaz) ışık hızına ulaşamıyor…(Loeb’in (önceki) doktora öğrencisi Nick Stone’nin Tezinde ileri sürdüğüne göre…)

Bir yıldız Kara Delikten ne kadar uzakta dolanırsa, bu Kara Deliğin gravitasyon kuvveti etkisiyle hızlandırılma (etkilenme) olasılığı da o kadar azalmakta…

Loeb, Gökada merkezindeki Kara Delik yakınında, ‘ışık hızına’ yakın (!) hızlarla dolanan yıldızların gerşekleştireceği (olası) çarpışmaların sebep olacağı ışımanın, halen inşaası devam eden Vera C. Rubin Gözlemevinde mevcut olacak LSST (Legacy Survey of Space and Time) kamerasıyla belirlenebileceğini söylüyor… Yine de, bunun gerçekleşebilmesi için birkaç yıl geçmesi gerekecek…

Kara Delikler kendilerine yaklaşaçak çift-yıldızlardan birini kendilerine doğru çekerken, Sagittarius A* örneğindeki yıldız S2 gibi) , diğerini gökadanın dışına doğru çok yüksek hızla fırlatabilir… Astrofizikçi Jack Hills, 1988’de, bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu teorik olarak göstermiş, Warren Brown da, 2005’te, Samanyolunun (Sütlüyolun) ‘Hale’si (Halo) içinde bu (‘gökyüzünde yalnız gezen’) yıldızları gözlemişti……

Yine hatırlatalım, bu yıldızların hızı, Loeb’in (aşırı abartarak) söylediği gibi, ışık hızına yakın değil, sadece yüzdeikisi kadardı…! Loeb’e göre, bu ‘fırlatılan’ yıldızların gezegenlerini de yanlarında götürmeleri mümkün olabilir…! Loeb, 2012’de bunu ileri sürmüştü…

Haliyle, parçalanan bir gezegen söz konusu olduğunda, sürekli ‘yanda’ taşınmaz…; bazı parçaları uzayın derinliğine gönderilebilir… Oumuamua, bu parçalardan biri olabilirdi…!

Loeb, 1 Mayıs 2021’de yayımlanan bir makalesinde, daha da ileri giderek, bu (yandan) mekik-görünümlü gök cisminin başka medeniyetlerin uzayda terkettiği bir araç olabileceğini dahi ileri sürmüştü…!

Yararlanılan Kaynak:

https://www.scientificamerican.com/article/stars-that-race-through-space-at-nearly-the-speed-of-light/

(Günün Seçimi)

%d blogcu bunu beğendi: