‘Aksiyon’lar Evrenin fosilleri…(mi?) (Axions could be the fossil of the Universe…!)


Dört farklı senaryoda Aksiyon oluşumu. Araştırmacılar bunların peşinde…! (Kaynak: spacedaily.com)

Spacedaily.com’da 8 Haziran 2021’de yayımlanan bir haberde, ‘Aksiyom’ların Evrenin fosil kalıntıları olabileceği duyuruldu…!

‘Aksiyon’lar (Axion) parçacık fiziğinde, Evrenin Büyük Patlamayla başladığı anı takibeden saniyeler içinde ortaya çıktığı varsayılan, varlıkları henüz ispatlanamamış, kuramsal parçacıklar…

Araştırmacılar, Evrenin Kozmik Mikrodalga Arkaplan ( Cosmic Microwave Background) araştırmalarında, 14 milyar yıl kadar geriye gidebilmekte…; Evrenin proton, nötron ve elektron oluşturarak, nötr-hidrojen sentezleyebildiği, yeterince soğuduğu bir döneme…

Bu araştırmalara göre, CMB içinde oluşan fotonlar, Büyük Patlamadan 400,000 yıl kadar sonra serbest bırakıldı…; oluştukları ortamdan etrafa/uzaklara saçılabilmeleri mümkün olabildi… Bu dönemden öncesinde nelerin meydana geldiğini bilebilmek, araştırmacılar için fazlasıyla zorlayıcı bir konu…

Kavli Ünivesitesinden (Institute for the Physics and Mathematics of the Universe-Kavli IPMU), Kaliforniya Üniversitesinden (University of California, Berkeley) ve Lawrence Berkeley Ulusal laboratuvarından (Lawrence Berkeley National Laboratory) araştırmacılar, foton-ötesi oluşum sahasını araştırarak, Aksiyon’ların, Evrenin oluşum tarihinde, foton-öncesi dönemde ortaya çıkmış olabileceği sonucuna vardılar… Yazdıkları makalede, CMB’nin yanında (ona izafeten) bir (Cosmic axion Background-CaB) araştırmasının da yapılması gerektiğini söylediler…! Bu araştırmacılara göre, şimdilik kuramsal olsa da, o dönemde Evrende Aksiyon’ların mevcut olabileceğine inanmak için birçok geçerli sebep mevcut…

Aksiyon’lar, Sicim Teorisinin ‘kuantum gravitasyonu’ bağlamında ileri sürdüğü, öngördüğü ve gerektirdiği parçacıklar…Aksiyom’lar, yakın geçmişte, gözlenmeye çalışılan Kara Madde (Dark Matter) için önemli bir aday durumunda… Araştırmacılar, halen, Aksiyon-temelli Kara Madde araştırmaları sürdürmekte…

Bilim insanları, CaB’nin ölçülmesi (varlığının belirlenmesi) durumunda, Aksiyon’un varlığının ispatının yanında, Evrenin yeni bir ‘fosil-maddesi’nin de belirlenmiş olacağını düşünüyor…CaB’nin oluşum sürecinin anlaşılması Evrenin oluşum sürecinin de, biraz daha anlaşılması demek olacak…

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.spacedaily.com/reports/Axions_could_be_the_fossil_of_the_universe_researchers_have_been_waiting_for_999.html

%d blogcu bunu beğendi: