Güneşin etrafında en büyük hızla dolanan asteroid…! (Fastest-orbiting asteroid around the Sun…!)

2021 PH27’nin eliptik yörüngesi. (Kaynak: space.com)

Mike Wall’ın space.com’da bugün yayımlanan bir haberinde, Güneşin yörüngesinde (diğerlerine kıyasla) en büyük hızla dolanan bir asteroidin belirlendiği duyuruldu…!

2021 PH7 olarak kaydedilen bu gök cismi yaklaşık bir kilometre boyda… Güneşin etrafındaki yörüngesini de 113 günde tamamlamakta…

Güneşin etrafında en büyük yörünge hızıyla dolanan gezegen Merkür… Bir dolanışını 88 günde tamamlamakta… Bir cisim ister doğal (uzaya ait) isterse yapay (insan yapısı) olsun Güneşe ne kadar yaklaşırsa, yörünge hızının da o kadar artması gerekir. Güneşe yaklaşan bir cisim gerekli yörünge hızını koruyamazsa, haliyle, Güneşe doğru spiral bir yörünge izleyerek (teorik olarak) çarpar… (Gerçekte, Güneşe fazla yaklaşamadan buharlaşıp ‘ruhunu’ teslim eder…! Böyle bir durumda ‘Güneşe yürüdü’ demek daha doğru olabilir…)

Şüphesiz, asteroidler sadece Ana Asteroid Kuşağında (Mars-Jüpiter arası bölge) mevcut değil… Dünya-Güneş arası bölgede de pek çokları mevcut… Ancak, küçük olmaları sebebiyle, bugüne kadar bunların çok azı belirlenebildi…

Artist’s illustration of the newfound asteroid 2021 PH27 (foreground), which orbits the sun every 113 Earth days. That’s faster than any other known solar system object except the planet Mercury (seen here below and to the left of 2021 PH27).
2021 PH27 (temsili) (Kaynak: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva (Spaceengine; space.com)

Bu asteroid, Merkür’den farklı olarak, eliptik bir yörüngede dolandığından, Güneşe çok daha yakın bir konuma gelebilmekte…; 20 milyon km kadar… Merkür Güneşe 47 milyon km kadar yaklaşabilmekte…

Bu gök cisminin, Güneşe en yakın konuma geldiğinde yüzey sıcaklığının 500 santigrad dereceye erişebileceği hesaplandı… (Bu gök cismi üzerinde yaşayıp ‘Kurşun Döktürmek’ isteyeceklerin kurşunu ayrıca eritmeleri gerekmeyecek…!)

Astronomlar, bu cismin, Güneşe yakınlığı sebebiyle, Genel Görelilik Kuramı etkisini en büyük seviyede yaşayacağını söylüyor…Bu da, bu gök cisminin yörüngesinin, ‘belde çevrilecek halkanın göstereceği şekilde bir dönme hareketi yapması… (Halkanın, dönmeden dolayı oluşacak uzun ekseninin uzak-ucunun sabit olmayıp, (kabaca) bel merkezli bir çember yayı çizecek olması…)

Astronomlar ayrıca, bu gök cisminin yörüngesinde uzun süre kalamayacağını, birkaç milyon yıllık bir sürede ya Güneşe yaklaşacağını ya da Merkür veya Venüs tarafından yakalanacağını düşünüyor…!

Astronomlar bu gök cismini 13 Ağustos 2021’de, Cerro Tololo (Şili) Gözlemevindeki Victor M. Blanco teleskobuna takılı DEC (Dark Energy Camera) ile belirledi…

Bu keşfi gerçekleştiren ekipten Sheppard, başlangıçta Ana Asteroid Kuşağında oluşan bu asteroidin, (nispeten) yakınındaki gezegenlerle gravitasyonel olarak etkileşerek bugünkü yörüngesine savrulduğunu düşünüyor… Şüphesiz, bu savrulma milyonlarca yılda gerçekleşmekte…

Yine de, bu gök cisminin yörünge düzleminin diğer gezegenlerle 32 derece açı yapıyor olması, bu gök cisminin, Güneş Sisteminin dış bölgelerinden gelerek, Jüpiter’in (veya diğer gezegenlerin) de yardımıyla, Güneş tarafından yakalanmış bir kuyruklu yıldız olma olasılığını da düşündürmekte…

Yararlanılan Kaynak:

https://www.space.com/solar-system-fastest-orbiting-asteroid-2021-ph27

%d blogcu bunu beğendi: