Arada bir…: İstanbul…ne zamandan beri…? (Constantinopolis…to İstanbul…?)

Medeniyetlerin ortak mirası İstanbul’un adı neydi…?

Benjamin Plackett, livescience.com’da, dün yayımlanan bir yazısında bu konuya açıklık getirdi… (Tarihimizi ‘Yabancılardan’ öğreniyor olmamız ilginç bir durum…!)

İstanbul’u padişah ‘2. Mehmet’in (Fatih Sultan Mehmet), 1453’te, ele geçirdiğini-en azından, ilköğretim okumuş-hepimiz biliriz…

Fethinden önce, İstanbul, Roma İmparatorluğu-kalıntısı Bizans’ın (Doğu Roma İmparatorluğunun), başkentiydi…; Constantinople (İmparator Konstantin’in şehri) adıyla…

İstanbul’a İstanbul adı ne zaman verildi…?

İlginç olan husus, Constantinople adının İstanbul’un fethinden sonra, uzun bir süre kullanılmaya devam edilmiş olması… (Kimse, Constantinople adını duyunca rahatsız olmakta acele etmemeli… Biraz, ‘ecdadımıza’, saygısızlık olabilir…!)

Gerçi, İstanbul’un Türkçe-konuşan Fatihleri bu orijinal adı dönüştürerek, diğer bazı adlandırmaların yanında, ‘Konstantiniyye’ olarak telaffuz etmiş…; Prof. Christoph Herzog (University of Bamberg, Almanya) böyle söylemiş…

İstanbul’a Constantinople adının verilmesinden önce, Yunanlılar ona Bazantion (Byzantion) adını vermiş…MÖ.657’de ilk olarak kurdukları zaman… Bu ad, daha sonra, Lâtin adı olan Byzantium’a dönüştürülmüş…

Yeni Roma (New Rome) ve Augusta Antonina da, Roma İmparatorları adına verilen diğer adlardan… Şehirlerin Kraliçesi (Queen of Cities), ‘Bu Şehir’ (The City) de diğer adları…

İmparator Constantine, MS. 330’da, bu şehre iyi bilinen adını vermiş/verdirmiş…; Constantinople…!

‘İstanbul adının benzeri ilk önce, İstanbul dışındaki halk tarafından kullanılmaya başlanmış’… Hertzog böyle söylemiş…Kullanılan isim: Istanpolin…; Yunanca ‘to the City’ (şehre doğru) anlamına gelen ‘eis tan polin’ sözünün dönüştürülmesiyle… ‘Istanpolin’ adı daha yaygın bir şekilde kullanılırken, Constantinople’nin ‘resmi ad’ olarak kullanımına devam edilmiş… Istanpolin de, zamanla, İstanbul şeklini almış…

1930’da, Türkiye Cumhuriyetinin yeniden düzenlenen Posta İdaresi, İstanbul adını şehrin Resmi Adı olarak, Posta Pullarında, kullanmaya başlamış… Bunu Devletin diğer birimleri (ve Resmi İletişimde diğer Ülkerler) de izlemiş…

Anlaşıldığı kadarıyla, İstanbul adının ve diğer farklı ifadelerinin (varyasyonlarının) Halk tarafından kullanımı Resmi olarak kullanılmaya başlamasından çok önceki dönemlerden itibaren gerçekleşmiş… Bu şekildeki kullanımlara, İstanbul’da yaşayan, etnik kökeni ve dili farklı pek çok insan topuluğu da katkıda bulunmuş…

Yararlanılan Kaynak:

https://www.livescience.com/istanbul-not-constantinople

%d blogcu bunu beğendi: