‘Ciddi Olay’…! (‘Serious Mishap’…!)

2021 yılı içinde meydana gelen iki küçük uçak kazasının/olayının inceleme raporlarının yayımlandığı bugünkü İç basında duyuruldu… Hemen sevinmeyin, yayımlanan bu raporlara ulaşma imkanınız yok…; eğer, kaza geçirenlerin ailesinden değilseniz…!

Daha ileri gitmeden, tekrar, belirtelim: Meydana gelen bir ‘şey’in kaza mı, yoksa olay mı sayılacağı hususu bir ‘tanımlama’ meselesi… Kurumsal/yasal dokümanlarda ne deniyorsa o…!

Bu kazalardan/olaylardan biri 4 Temmuz 2021’de, Isparta’da meydana gelmişti… Bir küçük eğitim uçağı, iniş takımları açılamadan/açılmadan, Süleyman Demirel Havalimanı pistine gövdesi üzerine iniş yapmıştı… Meydana gelen bu sınırlı-hasarlı kazada/olayda Pilot ve Öğrencisi yaralanmadan kurtulmuştu…

Meydana gelen bu kazaya/olaya yönelik olarak İnceleme Heyetinin hazırladığı raporun Basında “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” adıyla/başlığıyla duyurulması dikkatimizi çekti… Haliyle, bu başlıkta yer alan ‘Ciddi’ (muhtemelen, ‘Serious’tan tercüme; Ciddi Olay…!) sözcüğü/terimi dikkat çekici…; acaba, ‘Ciddi-Olmayan’ Uçak Olayları da var mı…sorusuna yol açtı…!

Bu konuda ICAO’nun ‘Accident, Serious Incident, Incident, Occurrence without safety effect, Not Determined’ sınıflamasını kullandığını/önerdiğini gördük…

Neticede, mevcut (Türkçe) sınıflama gözden geçirilerek, amacı daha iyi ifade edecek (Büyük, Küçük,…) bir adlandırmanın belirlenmesi ve kullanılması daha uygun olabilir…

Basında yer alan resmi açıklama:

Resmi duyuruda dikkati çeken bir başka husus, başvuranların bu Raporu/Raporları (sadece ?) ‘inceleyebebilecek’ olması…! Bu kapsama giren Makamlara/kişilere (en azından Avukatlarına) bu raporların kopyaları verilmiyor mu ? Cevabı: Evet, verilmiyor…olarak göründü !)

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ilgili maddesinde bu husus şöyle belirtilmiş:

‘Madde 14 – (Değişik: 23/1/2008-5728/429 md.)
… Resmi Gazete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmi Gazete ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne suretle incelenebileceği belirtilir…’

*

Uçağın İniş takımı Açılamadı mı, yoksa…, açılmadı mı…?

Uçakta motor arızası mı, yoksa…, başka bir şey mi vardı…?

*

Biz, Uçuş Emniyetinin Sağlanmasına Katkı’ bağlamında bu hususu zaman zaman gündeme getirmekte; ‘Genel Halkın haber alma özgürlüğünün sağlanması bağlamında, bu Yasa Maddesinin değiştirilmesi gerektiğini savunmaktayız……

Peki…, Sizler ne yapmaktasınız…?

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/iki-kazayla-ilgili-nihai-rapor-tamamlandi.html

%d blogcu bunu beğendi: