MD-87 Kazası ön raporu açıklandı…! (MD-87 accident Preliminary Report issued…!)

19 Ekim 2021’de meydana gelen bu kazada, bir İş Adamına ait uçak, pistten kalkışını gerçekleştiremeyerek, pist sonunda araziye çıkmış ve yanmıştı… Uçakta bulunan 23 kişiden ikisi ağır şekilde yaralanmış, diğer personel yaralanmadan uçağı terketmişti…

Yukarıdaki videoda da belirtildiği gibi, uçağı kullanmakta olan Kaptan Pilot, kalkış (rotate) hızına ulaşan uçağın lövyesini (Control Column) geri çekemez, mekanik bir sıkışma meydana gelmiştir…!

Bu durumdan habersiz olan Yardımcı Pilot (YP; First Officer) Kaptana uçak hızı bilgisi vermeye (V2) devam eder…

‘V2’ (kalkıştan Vazgeçilemez hız) ikazını alan KP, lövyedeki sıkışmayı YP’a söyler…Bunun üzerine YP de lövyeyi geri çekmek ister, ancak, başarılı olamaz…! Takiben de, motor Gaz Kollarını geri çekerek motor itkisini azaltır…

KP, Motor Frenlerini (Thrust Reversers) harekete geçirir… (Motorların eksoz bölgesinden açılan frenleme panelleri.)

Bu Ön Raporda, uçağın arazide yandığı yerdeki enkazında, sol motorunun (sağdakine göre) ‘çalışmıyor/durmuş’ izlenimi vermesinin, uçağın Pisti terketmesinden sonra, sol motora yakıt besleyen ‘Yakıt Kontrol’ ünitesinde, (kaza sürecinde ve aşırı zorlamayla) meydana gelen bir kırılma sebebiyle, sol motora yakıt akışının kesilmesinden kaynaklandığı ifade edildi… Kısaca, Sol Motor uçağın Pisti terkedişinden sonra durmuştu…; en azından, ‘durma süreci’ yaşamıştı…!

Yapılan ön araştırmada, uçağın Elevatör Sistemi mekanizmasında (bu kazadan doğrudan etkilenmemiş) bir hasar belirlenmiş…Meydana gelen bu kasar Pilotun uçağa lövye ile (kalkış) kumandasını engellemiş…!

Herne kadar bir kaza yaşanmış ve uçak kaybedilmiş, iki yolcu da yaralanmış olsa da, bir açıdan sevindirici bir durum…

Bu mekanizma hasarı uçuş esnasında meydana gelseydi, uçağın düşmesi kuvvetli bir olasılık olurdu…!

Bu hasar, bu tip bir uçakta daha önceki yıllarda da meydana gelmişti… (Blancolirio’nun önceki videosunda açıklandı…)

*

Bu ‘Tekrar Eden’ kaza neden meydana geldi…?

*Bu videoyu hazırlayan Pilot Juan Brown, bu uçağın PART 125’e uygun olarak işletilmesi gerekirken, PART 91’e göre işletilmekte oluşunun bir hata olduğunu söylüyor (uyulması gereken bakım-kontrol/tadilat uygulama kuralları bağlamında) …

*Belli ki, bu uçağa uçuş öncesinde uygulanan kontrollar yeterli olmamış, bu mekanizma hasarı önceden belirlenmemişti…

*Bu gibi arızaların belirlenmesi Pilotlar ile Yer Hizmetleri Personelinin birlikte-koordineli çalışmalarını gerektirir..! (TUSAŞ, CN-235 kazası…!)

*Özel (Kullanımda) Uçak demek…, biraz daha ‘kurallardan uzak’ uçak demek…!

Pilotlar ve yolcular şanslıymış…!

Yararlanılan Kaynak:

https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAR1901.pdf

%d blogcu bunu beğendi: