Güneş bu Kuyrukluyıldızı yavaşça parçalamakta…! (The Sun is slowly tearing this Comet apart…!)

(Güneş tarafından yutulacak bir kuyrukluyıldız… (Kaynak: universetoday.co; ortadaki koyu renkli disk, SOHO’nun Güneş perdesi; beyaz çember ise temsili-Güneş)

Güneş, Güneş Sisteminin ‘Elektrikli Süpürgesi’…; hem elektrikli, hem de süpürge…

Güneş, belirli enerji seviyesinin altında kalan gök cisimlerini kendisine hemen veya zamanla (zamanla küçülen yörüngelere hapsederek) çekerek yutar…

Kuyruklu yıldızlar, oluşan kuyrukları sayesinde, ‘Güneş tarafından parçalanmaları ve/veya doğrudan yutulmaları’, nispeten, kolayca gözlenebilen gök cisimleri…

Güneşi gözlemek amacıyla Güneş yörüngelerine yerleştirilen uydular/gözlem istasyonları, esas var olma amaçları/görevleri bu olmasa da, ‘yörünge-hayatı’ Güneşte sonlanan veya ‘paçayı (son anda) kurtaran’ bu gök cisimlerini belirleyebilmekte…; Güneş tarafından yakalanma sürecini belgeleyebilmekte…

Astronomlar, yeryüzündeki ve uzaydaki bazı teleskopları kullanarak, bugünlerde, gözlenmesi-zor bir Kuyrukluyıldız olan 323P/SOHO’yu izlemekte… (P: periyodik olduğunu, SOHO (The Solar and Heliospheric Observatory-SOHO) da bu Güneş gözlem uydusuyla belirlendiğini ifade eder.) SOHO Aracı/Projesi NASA ve ESA’nın (Avrupa Uzay Ajansı) ortak bir projesi… SOHO Aracı uzaya 1995’te gönderilmişti…; 26 yıldan beri Güneş gözlemlerini sürdürmekte… Bugüne kadar Güneşe yaklaşan 4000 kadar Kuyrukluyıldızı belirledi…

323P/SOHO 1999’da belirlenmişti… Ancak, Güneşin yakınından geçmesi sebebiyle, gözlenmesi zor bir Kuyrukluyıldız…

Bu Kuyrukluyıldızı ilginç kılan husus, Güneş tarafından-yavaş yavaş-parçalanmakta olması…!

Belirlenen bu Kuyrukluyıldızların bir grubu ‘Sungrazer’ olarak adlandırıldı…; Güneşe yaklaşarak buharlaşanların oluşturduğu grup… Astronomlar, bu ‘yakıngeçen’ Kuyruklu yıldızların, Güneşe daha önce yaklaşarak parçalanan daha büyük Kuyruklu yıldızların parçaları olduğunu düşünüyor…

323PSOHO ise, bu kapsama girmeyen, Güneşe yakın geçen nispeten büyük bir Kuyrukluyıldız…; yakın geçişinde Güneşten ‘paçayı kurtarabilenlerden’…!

Güneşe 0.04 AU (0.04 x 150 milyon km) kadar yaklaşan ve yörünge periyodu dört yıl kadar olan bir gök cismi…

Bu Kuyrukluyıldız, 2020’deki son yaklaşmasında bir kuyruğu mevcut değilken, yakın geçişinden sonra parçalanmaya ve bir kuyruk oluşturmaya başladı…!

Bu gök cismini izleyen araştırmacıların Lideri olan Man-To Hui (State Key Laboratory of Lunar and Planetary Science, Macau University of Science and Technology) ve diğer grup üyeleri gerçekleştirdikleri gömzlemleri yayımladıkları makalede (The Lingering Death of Periodic Near-Sun Comet 323P/SOHO) açıkladılar…

Astronomlar, ‘Sungrazer’ sınıfına giren ve bölgedeki gezegenlerin kütleçekimi etkisiyle, Ana Asteroid Kuşağından saptırılan bu Kuyrukluyıldızların, Güneşe Merkürün yörüngesinden daha fazla yaklaştıklarını bu yüzden, yörüngede dolanma ömürlerinin on milyon yıldan daha kısa olduğunu söyledi…

Astronomlar, bugüne kadar, 323P/SOHO’dan 20 metre boyda iki parçanın (toplam kütlesinin %01-10’u kadar) koptuğunun belirlendiğini söyledi… Astrologlar, bu gök cisminin Güneşe yakında çarpacağını ileri sürebilirler…!

Araştırmacılar, bu gök cisminin boyunun 170+ metre kadar olduğunu hesapladı… Ekseni etrafındaki bir dönüşünün ise 30 dakika kadar olduğu belirlendi…(Güneşe her yaklaştığında bu dönme hızı, haliyle, daha da artacaktır…)

This Hubble Wide-Field Camera 3 image shows two 20m diameter fragments coming from Comet 323P/SOHO, marked A and B. Image Credit: Hui et al. 2022.
323P/SOHO’nun kopmuş iki parçası: A ve B (Kaynak: Hui ve ekip arkadaşları)

Araştırma ekibi, bu Kuyruklu yıldızın, 1000 yıl kadar önce, Jüpiter-ailesine ait bir Kuyrukluyıldız olduğunu düşünüyor…Bu ailenin üyelerinin (Neptün-ötesi) Kuiper_Kuşağı bölgesinde oluşmuş olan ve buzlaşmış uçucu madde barındıran gök cisimleri olduğu biliniyor…

Kuyrukluyıldızlar Güneşe yaklaştıklarında hem aşırı ısınma hem de Güneşin artan gravitasyon kuvveti sebebiyle, bir taraftan buharlaşan buzlu-maddesi, diğer taraftan da parçalanmanın yarattığı tozlaşma sebebiyle kuyruk oluşturur… Yörüngede oluşan bu tozlu kuyruklar daha sonraki süreçte Meteor yağmurlarını oluşturur…

Güneşin yakınından her geçişte kütle kaybeden bu gök cisimlerinin yörüngeleri küçülürken, karşılaştıkları gezegenlerin de kütle çekimi etkisiyle bu küçülme daha da artabilir…

Sonunda, bu gök cisimleri spiral yörünge izleyerek, sonunda Güneşe yaklaşarak buharlaşır…!

Araştırmacılar, bu gök cisminin, %99.7 olasılıkla, ikibin yıl içinde ‘ruhunu Güneşe teslim edeceğini’ hesapladı…

Yararlanılan Kaynak:

%d blogcu bunu beğendi: