‘İstilacılar’…Samanyolunda da mevcut…! (‘Invaders’… are available in the Milky Way, also…!)

Komşu-Uzaylılar…(Temsili). (Kaynak: Devrimb via Getty Images; space.com)

Brandon Specktor’un Space.com’da, 2 Haziran 2022’de yayımlanan bir haberinde, yeni bir araştırmaya göre, Samanyolunda (en az) dört ‘düşman- medeniyet’in mevcut olabileceğinin ileri sürüldüğü duyuruldu…!

Astronomlar, Samanyolunda potansiyel olarak-yaşam barındırabilir milyonlarca gezegenin mevcut olabileceğini hesaplıyor… Bu gezegenlerden yaklaşık dört adedi ‘Dünyayı istilayı düşünen/düşünebilecek ‘kötü niyetli’ medeniyet barındırıyor olabilir…! Yayımlanmak için başvurusu yapılan ve ‘arXiv’ veri tabanına kaydı yapılan bir araştırma makalesi bunu söylüyor…

Gökadamızda başka bir *’Akıllı Medeniyetin’ varlığından haberdar olduğumuzda sevinmeli miyiz…? Bu ‘Akıllı Medeniyetler’ Dünyayı ele geçirmeye çalışabilir mi…? Bilim İnsanlarının cevaplaması gereken bir başka soru…?

Araştırmacı Alberto Caballero (University of Vigo; İspanya) bu soruya cevap arayanlardan…

Caballero, bir astrofizikçi olmayarak, 1915-1922 döneminde, başka devletleri işgale kalkışan devletler üzerine bir araştırma yapmış…!

195 ülkeden (ABD, 14 teşebbüsle başta olmak üzere) ellibirinin, bu tanım kapsamına girecek, ‘saldırgan’ bir davranış gösterdiğini belirlemiş…

Caballero, her bir ülkenin askeri harcamalarını ve bu sahadaki hazırlıklarını dikkate alan ‘saldırganlık olasılığı’nı da hesapladıktan sonra, ‘İnsanların/İnsanımsıların’ başka bir gezegeni istila etme olasılığını %0.028 olarak belirlemiş…! (Bu hesapta, İnsanların, günümüz teknolojisiyle, henüz, yıldızlararası yolculuk yapamayacağı ve bu yolculuğu mümkün kılacak teknolojinin, bugünkü hızla, ancak, 259 yıl kadar sonra gerçekleştirilebileceği hususu da hesapta dikkate alınmış…)

2012’de gerçekleştirilen ve ‘Journal Mathematical SETI‘ de yayımlanan bir araştırmada, Samanyolunda 15,785 ‘Akıllı Medeniyetin’ varolabileceği hesaplanmıştı…

Caballero’nun hesaplamasına göre, henüz yıldızlararası yolculuk yapma seviyesine ulaşamamış ‘Akıllı Medeniyetlerden’ en az dördü Dünyayı istila etmeyi planlıyor olabilir…!

Caballero, ayrıca, Dünyanın istila olasılığının, Dünyaya ‘yıkıcı’ bir asteroid çarpma olasılığından çok daha küçük olduğunu söylemiş…(Rahat uyuyabilmemiz için olsa gerek…!)

Yine de, bu (olası) ‘İstilacılar’ın ‘Dünyadaki (olası) ‘fikirdaşlarıyla’ işbirliği yapmaları durumu hesapları değiştirebilir…; bu ‘istila olasılığını’ hızla artırabilir…

Son yüzyıl gösterdi ki, bu ‘Haçlı Seferine’ (içten) katılmak isteyecekler yeterince mevcut…; değil…mi ?

Yararlanılan Kaynak:

https://www.space.com/malicious-alien-civilizations-odds

%d blogcu bunu beğendi: