Yeni parçacık kombinasyonları…(mı?)…! (New particle combinations…?)

Bir molekül-gibi yapıda, standart hadronların gevşek-bağıyla oluşan yeni tip bir ‘pentaquark’ (beşkuarklı). Up, down, strange, charm ve charm antiquark… (Kaynak: universetoday.com; CERN)

Alan Boyle’nin, universetoday.com’da, 5 Temmuz 2022’de yayımlanan haberinde, LHC’de (CERN) gerçekleştirilen veri analizinden, yeni atom-altı parçacık (kuark) kombinasyonlarının keşfedildiği duyuruldu…!

‘Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), uygulanan ve üç yıl süren büyük bir bakım ve geliştirme (enerji seviyesi/kapasite artırma) sürecinden sonra, bugünlerde, yeni araştırma dönemi başlatılıyor…

Herne kadar, mevcut veriden keşfedilen bu ‘şey’ler ‘parçacık’ (particle) olarak adlandırılmış olsa da, bunlar, daha önce varlığı bilinen atom altı parçacıklardan olan ‘kuark’ların 2×4 kuark + 1X5 kuark kombinasyonu…!

Araştırmacılar, bu yeni keşfin, hâlâ, Atom-altı parçacıkların Standrt Modeli sınırları içinde yer aldığını söylüyor…

Yine de, araştırmacılar, LHC’nin bu yeni ‘güçlendirilmiş’ durumunda gerçekleştirecekleri yeni araştırmalarla/deneylerle, Standart Modelin sınırlarının ötesine geçecek bulgular elde etmeyi hedeflemekte…

Şüphesiz, bu araştırmalar teorik olarak varsayılan Kara Madde başta olmak üzere, diğer (olası) atom-altı parçacıkların keşfedilmesini de hedeflemekte…!

Yapılan açıklamada, CERN’de gerçekleştirilecek Üçüncü Veri Toplama Döneminin dört yıl kadar süreceği söylendi…

LHC’nin 13 yıl süren araştırma/keşif döneminde, en büyük keşfi, Higgs Bozonu/Higgs Alanı (Tanrı Parçacığı…!) doğrulaması oldu…

LHC’de ışık hızına yakın bir hızda çarpıştırılan protonlar ile, proton ve nötronların (hadronlar) iç yapı-elemanlarından olan) kuark kombinasyonları belirlenebilmekte…

Proton ve nötronlar üçer kuarktan oluşurken, iki kuarktan oluşan kombinasyonlara ‘Pion’ adı verildi…

Araştırmacılar, dörtlü ve beşli kuark kombinasyonlarının daha nadir karşılaşılanlar olduğunu ve parçacık bozunması sürecinde, kısa süreler için varolabildiklerini söylüyor…

Kuarklar, ‘up’, ‘down’, ‘top’, ‘buttom’, ‘charm’ ve ‘strange’ olarak altı farklı tipte (flavor) ortaya çıkmakta…

Araştırmacılar, negatif yüklü B-Mezonların bozunma sürecinde, charm, charm-antikuark, up, down ve strange kuarkların beşli bir grup oluşturduğunu belirlediler…Belirlenen bu beşli-kuark grubunda, strange kuark’ın da varlığı ilk defa olarak belirlenmiş oldu…

Gözlenen iki yeni ‘tetraquark’: Bunlardan birinde charm, strange-antikuark, up-kuark ve down-antiquark varken, diğerinde charm, strange-antiquark, up-antiquark ve down-kuark mevcut.)(Kaynak: CERN; universetoday.com)

Araştırmacılar, yeni olarak belirlenen bu ‘tetraquark’ların, elektriksel olarak çift yüklü, charm, strange, up ve down kuarktan oluşan dörtlü bir yapı oluşturduğunu söylüyor…

Bu tetrakuark, nötr karşı-parçası (counterpart) olan kombinasyonu olan charm, strange-antiquark, up-antiquark, down-quark’tan oluştuğu belirlendi… Tetrakuarkların (molekül-gibi gevşek) birleşiminin ilk defa gözlenişi…

Yararlanılan Kaynak:

%d blogcu bunu beğendi: