9.Gezegene olan ümit… azalıyor…! (Hope for Ninth Planet is decreasing…!)

9. Gezegen (Temsili) (Kaynak: universetoday.com)

9.Gezegen, son yirmi yıldır, bulunması için yoğun araştırmalar yapılan ve uzay meraklılarının bulunmasını sabırsızlıkla beklediği gök cismi…

Bu gök cisminin mevcut olabileceği gökyüzü bölgeleri titizlikle taranmakta… Ancak, varlığı teorik olarak ileri sürülen bu gök cisminin mevcut olabileceği bölgelerin sayısı, bu bölgeler incelendikçe, azalmakta…!

Brian Koberlein, universetoday.com’da 31 Temmuz 2022’de yayımlanan haberinde, bu ‘ümit kırıcı’ durumu hatırlattı…!

Şüphesiz, son yirmi yılda, yörüngesi Neptün’ün ötesinde olan pek çok gök cisminin varlığı belirlendi… Ancak, bunların en büyüğü Plüton kadardı… Hani, artık bir gezegen olarak kabul edilmeyen Plüton kadar…! Haliyle, bulunması beklenen 9.Gezegen böyle birşey değil…Bu büyüklükte bulunacak/belirlenecek yeni bir gök cismi uzay meraklılarının beklentisini karşılamaz… 9.Gezegen olarak belirlenebilmesi için, en az Dünya kadar veya çok daha büyük olmalı… (Bir süredir, 9.Gezegenin Dünyanın on katı kadar büyük olacağı hesaplanmakta… Orada ne ‘site’ler yapılırdı…, ne ‘kanallar’ açılırdı…!)

Pek bilimsel-sayılamayacak araştırma ve yorumlar yapanların/ haberler üretenlerin varolduğunu ileri sürdükleri Nemesis de-henüz-ortaya çıkmadı…; pek çıkacağı da yok…!

Koberlein, yakın geçmişte gerçekleştirilen bir araştırmanın, 9.Gezegenin varlığı hususundaki ümitleri biraz daha azalttığını söylüyor…!

Astronomlar, 9.Gezegenin varolabileceğine en büyük kanıt olarak, hatırı sayılır büyüklükte olan ve Neptün-ötesi derin uzayda dolanan gök cisimlerinin yörüngelerinin birbirine göre konumlarındaki acayipliğe dikkati çekti… Bu yörüngeler, sanki, bilinmeyen ve yeterince büyük başka bir gök cisminin gravitasyon etkisiyle ‘saçılmış bir şekilde’ konumlanmıştı…

Bu (olası) gök cisminin kütlesinin beş Dünya kütlesi kadar, yörünge uzaklığının da birkaçyüz ile bin AU kadar olabileceği hesaplandı… Bu (olası) gök cisminin çok sönük olacak olması görünür ışık teleskoplarıyla gözlenmesini-neredeyse-imkansız kılacaktır; ancak, yine çok sönük olacak kızılötesi ışıması teleskoplarıyla belirlenebilirdi… Diğer taraftan bu gök cisminin çok yavaş olacak yörünge hareketi de, belirlenebilmesini zorlaştıracak başka önemli bir husus olacaktı… Yeni araştırma bu hususları göz önünde bulundurdu…

Araştırmacılar, 20-yıl aralı iki dönemde kızılötesi uzay gözlemi yapan IRAS (InfraRed Astronomical Satellite) ve AKARI Teleskobu verisini kullanarak, 500 kadar aday ‘gezegen’ belirlediler… Ancak, bu ‘adaylar’ kızılötesi ışık spektrumunda incelendiğinde tamamının arka planda konumlanan Flux Nebula’nın içindeki veya yakınındaki bulutsular/gaz kümeleri olduğu anlaşıldı…Bunlar görünür ışık dalgaboyunda gözlenemese de, kızılötesi ışık dalgaboyunda, zor da olsa, gözlenebilmekteydi…

Kısaca, 9.Gezegen burada da yoktu…!

Kutup Yıldızı bölgesindeki Flux Nebula (Kaynak: Kush Chandaria, CC BY-SA 4.0; universetoday.com)

Sonuç olarak, 9.Gezegen için uzay meraklılarının ‘Mart’ı beklemeleri gerekecek…, enflasyonun düşmesini beklemek gibi…

Yararlanılan Kaynak:

%d blogcu bunu beğendi: