Şaşırtıcı düzgünlükte Einstein Halkası…! (Stunningly perfect ‘Einstein Ring’…!)

Gökada JO418’in oluşturduğu, neredeyse-mükemmel görünen Einstein Halkası (Çemberdeki dört ışık noktası arka-plandaki gökadanın oluşan dört görüntüsü) . (Kaynak: Spaceguy44; space.com)

Harry Baker’in space.com’da 5 Eylül 2022’de yayımlanan haberinde, NASA’nın James Webb Uzay Teleskobuyla (JWST), neredeyse-mükemmel görünen bir Einstein Halkasının görüntülendiği duyuruldu…

Einstein Halkaları, çok uzaktaki güçlü bir ışık kaynağından yapılan ışımanın, Dünya ile ara konumda olan büyük kütleli bir gök cisminin kütleçekimi/gravitasyon (uzayzamanı bükmesi) etkisi tarafından ‘odaklanması’ (lensing) sebebiyle, nispeten yakındaki gök cismi etrafında (Dünya ile bu iki cismin tam olarak hizalanmasına da bağlı olarak) bir ışık-yayı veya (daha iyi bir durum olarak) bir ışık-çemberi olarak görünmesi… 

Bu haberde, 12 milyar ışık yılı uzaklıkta olan ve ışığı bir halka olarak görünen bu gökada, SPT-S J041839-4751.8 (veya, kısaca, JO418) Evrende gözlenen en yaşlı gökadalardan birini oluşturmakta… Bu gökadanın önünde yer alan ve mavi bir ışık noktası olarak görünen, çok büyük kütleli ikinci bir gökada bu ‘Gravitasyonel Odaklamayı’ (‘Mercekleme’ sözcüğü-bize göre-kötü bir ‘Türkçe’leştirme’ !) gerçekleştirmekte…

‘Gravitasyonel Odaklama’, Einstein’in 1912’de , Genel Görelilik Kuramı içinde ileri sürdüğü (yıldızın ışığı saptırması) bir fizik-olayıydı…

 Bu haber konusunda yazılan bir makale ‘Live Science’ dergisinde yayımlandı… 

Yararlanılan Kaynak:

https://www.space.com/james-webb-space-telescope-perfect-einstein-ring

%d blogcu bunu beğendi: