‘Sıcak sevenlere’…Jüpiter…! (Planetary-scale ‘heat wave’ discovered in Jupiter’s atmosphere…!)

Jüpiterin kuzey yarıküresinde ölçülen sıcaklık dağılımı. (Kaynak: spacedaily.com)

Spacedaily.com’da 25 Eylül 2022’de yayımlanan bir haberde, Jüpiterin atmosferinin üst katmanlarındaki sıcaklığın 700 santigrad derece kadar yüksek olabildiğinin belirlendiği duyuruldu…! Kuzey kutup bölgesindeki bu (en) sıcak alan, içine on Dünya sığdıracak büyüklükte…

JAXA’dan (Japanese Aerospace Exploration Agency) James O’Donoghue’un, Granada’da gerçekleştirilen bilim Kongresinde (Europlanet Science Congress -EPSC) sunduğu araştırma sonuçlarına göre, Jüpiterin atmosferinde gözlenen girdaplar da daha önce tahmin edilenden yüzlerce derece daha sıcak…

Gezegen Bilimciler, yörüngesinin Güneşe olan uzaklığı sebebiyle, Dünyanın aldığı Güneş ışığının (radyasyonun) ancak %4 kadarını alabilen Jüpiterin üst atmosfer sıcaklığının (-) 70 Santigrad Derece kadar olabileceğini hesaplamaktaydı…Ancak, gerçekleştirilen ölçümlerde, bulut tepe sıcaklıklarının 400 santigrad’ı aşan seviyelerde olduğu belirlendi…

Araştırmacılar, Jüpiterin kuzey kutup bölgesinde gözlenen ‘Kutup Işıklarının’ (Aurora) bu bölgedeki atmosferin bu kadar ısınmasında rol oynıyor olabileceğini düşünüyor…

Dünya’nın kutuplarında, şiddetli Güneş-rüzgarları ilişkili olarak ortaya çıkan Kutup Işıkları Jüpiterde sürekli olarak gerçekleşen ve gözlenen bir durum…

Araştırmacılar, Jüpiterin kutup bölgesinde 700 santigrad dereceye kadar ısınan havanın, şiddetli rüzgarlarla bu gezegenin daha geniş (aşağı) bölgelerine ve saatte binlerce kilometre hızla taşındığını düşünüyor…

Araştırmacılar, bu ısı dalgasının (heat wave), Jüpiterin manyetik alanına çarpan Güneş Plazmasının (Güneş Rüzgarlarıyla taşınan madde) ‘Kutup Işığı Isınmasını’ (Auroral Heating) tetikleyerek, sıcak gaz halinde genleşen havanın gezegenin ekvatoruna doğru saçılmasını sağladığını düşünüyor.

Kısaca, Jüpiter gibi ‘Gaz Devlerinin’ atmosferi hesaplanandan/tahmin edilenden daha sıcak olabilir… Bu da, bu gezegenlere (ileride) gerçekleştirilecek insanlı-yolculukları daha cazip kılabilir…!

‘Sıcak sevenlere’… duyurulur…

Yararlanılan Kaynak:

https://www.spacedaily.com/reports/Planetary_scale_heat_wave_discovered_in_Jupiters_atmosphere_999.html

%d blogcu bunu beğendi: