Bir ‘yavru-asteroid’ yakından (mı) geçecek…! (A space-pumpkin for Halloween…!)

Dünyaya yaklaşan bir asteroid. (Temsili) (Kaynak: Shutterstock; space.com)

Ben Turner’in, space.com’da 30 Ekim 2022’de yayımlanan haberinde, nispeten ‘tehlikeli’ sayılan bir ‘yavru-asteroidin’ 1 Kasım 2022’de Dünyanın yakınından geçeceği duyuruldu…!

Bu göktaşının boyu, neredeyse Dünyanın en yüksek gökdeleni büyüklüğünde…

NASA, yeni keşfedilen bu göktaşının Cadılar Bayramında (Halloween) geçeceğini duyurdu…

2022RM4 olarak kaydedilen bu cismin 330-740 metre kadar boyda olabileceği hesaplandı…; Dünyanın en yüksek gökdeleni olan, Dubai’deki Burj Khalifa’dan (828 metre) biraz küçük…

Bu göktaşı, ‘nispeten tehlikeli’ olarak sınıflandırılsa da, Dünyanın 2.3 milyon kilometre (Dünya-Ay mesafesinin altı katı) kadar uzağından, saatte 84,500 kilometre hızla geçecek… (Dolayısıyla, bu geçişin gerçekleşeceği gün pencereleri kapamaya, arabaları da kapalı garaja sokmaya pek gerek yok…!)

NASA, Dünyanın, 193 milyon kilometreden daha yakınına gelen gök cisimlerini ‘Dünyaya-yakın Cisimler’ (Near Earth Objects) olarak sınıflamakta… Dünyanın 7.5 milyon kilometreden daha yakınına gelen gök cisimlerini de ‘Potansiyel Olarak Tehlikeli’ olarak kaydetmekte…Bu sınıfa giren gök cisimleri de astronomlar tarafından, yörüngelerinde hesaplanandan herhangi bir sapma olup olmadığını ve Dünya için ilave bir tehlike yaratıp yaratmadıklarını belirlemek için, yakından takip edilmekte…

NASA, ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System ) adı verilen izleme sistemiyle, 28000 adet göktaşını bir teleskop ağıyla, 24 saat esasına göre izlemekte…

2017 yılında kullanıma alınan ATLAS, 700’den fazla Dünyaya-yakın göktaşını ve 66 kuyruklu yıldızı belirledi… ATLAS’ın 2019’da belirlediği göktaşları olan MO ve 2018 LA gerçekte Dünyaya çarptı…! MO, Puerto Rico’nun güney kıyısı üzerinde parçalandı, 2018 LA da Botswana-Güney Afrika sınırına düştü… Bu iki göktaşı nispeten küçüktü…; önemli bir hasara yol açmadılar…

NASA’nın beyanına göre, gelecek 100 yıllık dönemde, Dünyaya, yıkıcı etki yapacak, bir göktaşının çarpması beklenmemekte…

NASA, yine de, geçende gerçekleştirdiği ‘DART görevi’ (mission) gibi araştırmalarla, Dünya için ciddi tehlike yaratacağı belirlenecek asteroidlerin yörüngelerinin Dünyadan olabildiğince uzaklaştırılabilmeleri için araç göndererek çalışmalar yapmakta/planlamakta… NASA, DART görevinde oldukça başarılı olarak, araç çarptırdığı yavru-asteroid Didymos’un yörüngesinde, beklenenden daha büyük bir değişiklik (küçülme) yapmayı başardı…

Jüpitere çarpışı canlı olarak izlenen Levy-Shoemaker kuyruklu yıldızı (parçaları) gerçeğinden hareketle, Dünyaya-ciddi seviyede zarar verebilecek-göktaşlarını ciddiye almak gerekmekte…

2013’te, Rusya’nın Chelyabinsk şehri üzerinde patlayan bir göktaşının gücünün 400-500 Kiloton TNT’ye eşdeğer (Hiroshima’ya atılan bombanın 26-33 katı bir güçte ?) olduğu hesaplandı…Bu patlamanın yol açtığı şok dalgası 1500 kadar kişinin-bir şekilde-yaralanmasına yol açtı…

Çin, 2175-2199 yılları arasında, Dünyanın 7.4 milyon kilometre yakınından geçeceği hesaplanan asteroid Bennu’ya birçok roket çarptırarak, bu gök ciminin yörüngesini Dünya yörüngesinden uzaklaştırmayı önerdi…

Mali boyutunun büyüklüğü sebebiyle uluslararası işbirliği gerektirecek bu projeye, belki, bir şekilde biz de katılırız…

Hele, şu ‘faiz-enflasyon meselesini’ bir halledelim de…!

Yararlanılan Kaynak:

https://www.space.com/halloween-asteroid-2022-potentially-hazardous

%d blogcu bunu beğendi: