Birbirine en yakın ‘Kara Delikler’ belirlendi…! (In the way into colliding supermassive Black Holes discovered in nearby Galaxy…!)

Birleşen Gökadalar (solda) ve yaklaşan kara Delikler (sağda; temsili.)

ALMA’yı (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) kullanan astronomlar, UGC 4211 olarak kaydedilen ve birleşme sürecinde olan Gökada Çiftinin ‘kalbine’ baktıklarında yan yana büyümekte olan iki Kara Deliği keşfettiler…Birbirinden 750 ışık yılı uzakta olan bu Kara Delikler bugüne kadar belirlenmiş olan Kara Delik çiftlerinden birbirine en yakın olanı…

(Kaynak:  ALMA ESO/NAOJ/NRAO; M. Weiss NRAO/AUI/NSF (CC BY 3.0; scientificamerican.com)

Allison Parshall’ın scientificamerican.com’da, 18 Ocak 2023’te yayımlanan haberinde, yakındaki bir Gökada’da, birleşme (colliding) sürecindeki, çok büyük kütleli Kara Deliklerin belirlendiği duyuruldu…!

Bu ‘Kara Delik birleşmesi’ (daha doğru bir ifadeyle-yaklaşması) olayı, bugüne kadar belirlenenler içinde Dünyaya en yakın olanı…

Gökadamıza (Sütlüyol; Samanyolu; Milky Way) en yakın olan Gökada Andromeda… Bu iki Gökadanın gelecekte çarpışacağı biliniyor…Yine de, dört milyar yıl kadar sonra… Birkaç yüzmilyon yıl sürecek bu sürecin sonunda, iki Gökada birleşerek, daha büyük bir gökada oluşturacak…

Astronomlar, bu şekilde gerçekleşen Gökada birleşmelerinin birçok örneğini belirledi…Astrofizikçiler, bu Gökada birleşme sürecinde, Gökadaların merkezinde (genellikle) mevcut olan çok büyük kütleli Kara Deliklere ne olduğunu araştırdı…Bunların bir kısmının varlığını koruyarak, yeni Gökadanın merkezinde yaşamaya devam ettiğini belirledi…

Mantıksal olarak, kütleleri Güneşin kütlesinin milyarlarca katı büyüklükte olabilen bu Kara Deliklerin, bu ‘Gökada Çarpışması’ sürecinde çarpışması/birleşmesi beklenirdi…Haliyle, bu Gökada Çarpışması sürecinde, bazı ortamlarda aniden artan madde miktarı yeni yıldızların doğumunu tetiklerdi…

Astronomlar, şimdiye kadar, bu uzun sürecin sadece anlık görüntülerini kaydedebildiler… Birbirine yaklaşma sürecinde olan ve birbirinden, halen, yüzmilyonlarca ışık yılı uzakta olan, Kara Delikleri…!

Kara Delikler birbirine yaklaştıkça, onların birbirinden ayrılmaları zorlaşmakta…Teorisyenlerin , bu sürecin işleyişini anlamak için önlerine koydukları ‘Resmin’ de netliği azalmakta…!

Uluslararası bir Araştırma Grubu, bu süreci yaşayan ve Dünyaya en yakın konumda olan iki Kara Deliği belirlediğini duyurdu… (Bu araştırma Astrophysical Journal Letters’da yayımlandı…)

Kütleleri Güneşin Kütlesinin 125 milyon ve 200 milyon katı kadar olan iki Kara Delik Dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta…; henüz birleşme süreci devam eden Gökada-çifti UGC 4211’in merkezinde…! (Korkmak için henüz vakit var…!)

Astronom Chiara Mingarelli (Flatiron Institute; New York City; University of Connecticut), bu iki Kara Deliğin, sadece, 750 ışık yılı kadar uzaklıkta olduğunu söylemiş…! (Evren ölçeğinde, ‘iki Seçim arası’ kadar yakın…!)

Parshall, yine de, bu Kara Deliklerin belirlenmesinin kolay olmadığını söylüyor… Astrofizikçi Michael Koss tarafından başlatılan, aktif ve çok büyük kütleli Kara Delik araştırması için, on yıl kadar süren bir proje çalışmasıyla belirlenebilmişler… Bu sınıfa giren Kara Deliklerin, yayımlayacakları/ fışkıracakları aşırı radyasyon sebebiyle, belirlenme olasılığı büyük olarak görünmekteydi…

Koss (Eureka Scientific, Astrofizik Araştırma Enstitüsü; California), incelediği 100 kadar gök cisminden altısının, gerçekte, ‘gizlenmiş’ Kara Delik birleşmeleri olduğunu belirledi… Haliyle, UGC 4211 bunlardan en yakında olanıydı…

Araştırmacılar bu keşfi, daha önceki (Radyoteleskopla) keşiflerden farklı olarak, kullandıkları birçok teleskopla topladıkları, farklı dalgaboyu (Multiwavelenght) verisiyle gerçekleştirdiler… Bu araştırmada, W. M. Keck Observatory (Hawaii), VLT (Very Large Telescope and the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array; Chile) ve HST (Hubble Space Telescope) verisi kullanıldı…

Araştırmacılar, birbirine yaklaşmakta olan bu Kara Deliklerin, 200 milyon yıl kadar bir süre sonra birleşeceklerini söylüyor…

Araştırmacılar, Kara Delik birleşmeleriyle de oluşan Gravitasyon Dalgalarının (Uzayzaman titreşimlerinin; ripple) izini sürerek, Evrende mevcut olduğu düşünülen ‘Gravitasyon Dalgası Araka-planı/Ardalanı’ (Gravitational Wave Background) verisine ulaşmayı hedefliyor…

Yararlanılan Kaynak:

%d blogcu bunu beğendi: