İHA’larda Uzaktan Kumanda Kabiliyeti … ne kadar faydalı…? (How Beyond Line Of Sight Control Capability…useful…?)

Haber böyle…: ‘Binlerce kilometre uzaktan kontrol yeteneği… Milli dronlar haberleşmede sınır tanımayacak…’

Bu ‘Haber’ msn.com ortamında dün yayımlanmış…; ‘Aksam.com.tr’ de kaynak gösterilerek…

Bu haberin devamında, ‘Türk savunma sanayisinde insansız hava araçlarından sonra döner kanatlı dronlar da binlerce kilometre uzaktan kontrol yeteneği kazanıyor…’ denmiş…

Milli Havacılık Sanayisinde, son yıllarda, ‘önemli başarılar gösterildiği’ hususundaki görüşümüzü, bu sitede, kısa bir süre önce de açıklamış, yine de, bu sahada ki çalışmalar/geliştirmeler üzerine yapılan, ‘ayağı yere basmayan’, açıklamalar ve yorumlar üzerine okuyucunun dikkatli olması gerektiğini de vurgulamıştık…

Bu son haberde, İHA üretimi sahasında işbirliği yapan (adı yabancı!) iki firmadan bahsedilerek, ZCQM adı verilmiş bir Hava Aracının, MOBI0T adlı yazılım kullanılarak, ‘Görüş Ötesinden’ (Beyond Line of Sight) kontrolunun sağlandığı söylenmiş…

Bu test kapsamında, Ankara-Ayaş’ta konuşlu bu hava aracına, test uçuşunda, Katar-Doha’dan kumanda edilebilmiş…

Bu haberde, ‘Görüş (Sahası) Ötesi’nden kontrolun ilk defa gerçekleştirildiği beyan edilmiş (iması yapılmış)…!

Haliyle, bu ortamda iletişimin/kumandanın mümkün olabilmesi, ‘evrensel arayüz kullanılarak’ (?) ve Uydu Haberleşme ağıyla bağlantı kurularak sağlanabilmekte…imiş…

Bu haberde, bu sistemi öven başka birçok söz de söylenmiş…

ZCQM Hava Araçları… ‘Görüş (Hattı; Ufuk) Ötesi’ne kargo taşımacılığı da yapabilecekmiş…

Bu araç için bulduğumuz bir görüntü aşağıda… Diğer Kaynaklarda ‘Mini İha’ olarak nitelenmiş…

Tasarımcı Firma Yetkilisi, bu Hava Aracının öncelikle, Enerji Nakil Hattı ve Petrol Boru Hattı Denetimlerinde kullanılabileceğini söylemiş…

Bu Firma Yetkilisinin beyanında geçen ‘Haberleşme tarafında milli ürünlerimizle tam bağımsızlık sağlıyoruz’...ifadesi-biraz- amacını aşar göründü…!

Yine bu Yetkilinin, ‘ Şu anda çoklu haberleşme kanalını bir arada kullanan ve tamamen milli özgün ürünlerimizle sivil ve güvenlik alanında kesintisiz haberleşmeyi sağlayabiliyoruz…’ beyanını okuyunca, haliyle, kendisine, Siz deprem olduğunda neredeydiniz…diye sormak gerekti…! Yaşanan bu Deprem, ‘Teknolojinizi Sınamanız ve Millete Göstermeniz İçin’ iyi bir fırsattı…!

Bu Yetkilinin, ‘Enerjinin el verdiği ölçüde tamamen komuta odasına bağlıyız. Haberleşmede böyle bir sınırı geçmiş olduk,Pek çok uygulama alanında da karşılık görüyoruz.’ sözü yeterince anlaşılır olmasa da, bahsettiği enerji, bu aracın Bataryasının sağlayabildiği enerji olmalı… (Hem uçuş için, hem de iletişim için kullanılacak enerji… Herhalde, ünlü Tesla gibi, İHA’larına, uzaktan (kablosuz) enerji sağlayabildiklerini (henüz) söylemeyeceklerdir…!)

*

Böyle bir araca ‘Binlerce Kilometre Uzaktan’ kumanda edebilmek ne anlama gelmekte…?

Haliyle, böyle (bu kapasitede) bir aracın, havalandıktan sonra, binlerce kilometre uzaklıklara uçabilmesi beklenemez…Herhalde, havalandıktan sonra gidebileceği azami mesafe yüz kilometreye ulaşamayacaktır…

Ancak, uzaktan erişim/kumanda mümkün olduğu sürece bu araca, yerden havalandığı bölge civarında kumanda edilebilmesi mümkündür/mümkün olacaktır…

Böyle bir kabiliyet ne işe yarayacaktır…?

Şüphesiz, Askeri/Güvenlik açısından bir anlamı olabilir…; sınırlı (gidiş-dönüş) menzil içinde gözetleme ve çok sınırlı (ilaç, elektronik malzeme…; kargo) taşıma görevlerinde kullanılabilir…

Bu ihtiyaç sahasının dışında, böyle bir araca yüzlerce kilometre uzaktan kumanda edilebilmesi pek avantajlı görünmedi… (Belki, Sınır Ötesi Uyuşturucu Kaçakçılığında bir avantajı olabilir… Bu araç, çok büyük kapasiteli bir İHA olarak imal edilebilse de, onun kabiliyeti (menzili) de, taşıyabileceği yakıtla sınırlı olacaktır…)

Küçük kapasiteli (menzil, yük,…) ihalar, başta Televizyon haberciliği olmak üzere, Havadan Nezaret (Surveillance) ve Hedef Gözetleme Görevleri için büyük başarılar sağlamakta… Ancak, bu araçların uçuş performansının sınırlı olması sebebiyle, (Avcı Kuşlara dahil…) Kolay Hedefler olabildiği de bir gerçek…

Daha önce de vurguladığımız üzere, Ekonomik Şartlar fazlasıyla zorlaşınca, Havacılık Sahasındaki beyan ve haberlerin de ‘Terazisinin Ayarı’ kaçabilmekte…!

‘Oltaya gelmek (Click Bait) istemeyen’ Okuyucunun, bu gibi ‘Beyanları’ okurken/dinlerken, her zamankinden daha ‘Sorgulayıcı’ olmasını öneririz…

Yararlanılan Kaynak:

%d blogcu bunu beğendi: