Dawn  uçuşundan neler  öğrendik…? ( What we  learned… from  Dawn  Mission…?)

Ceres  tuzu.

(Kaynak: (Kaynak: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/astrobob.areawoices.com)

NASA’nın  asteroid  Ceres’i  inceleme  görevi (Dawn  Mission)  sayesinde  bu  gök  cismini yakından  tanıdık… Bu  kapsamda,  birçok  ilginç  özelliğini de  öğrendik…  Görünen  o  ki,  Ceres  “yaşamakta  olan”  bir  gök  cismi…!

Gökyüzünde  bir  teleskopla  bile zor  gözlenebilen  Ceres, bazı astronomların  bile  ilgisini  pek  çekmeyen  bir  gök  cismiydi… Nitekim, teleskobu  Ceres’e  yönlendirmesini  teklif  ettiğimizde, bir  astromumuz, “küçücük  bir şey…görüp  te  ne  yapacaksın”…demişti…!

Ceres’i, NASA’nın  Hubble  Uzay  Teleskobu ( Hubble  Space  Telescope )  sayesinde  tanıdık  desek  yeridir… Bu  gök  cisminin  bu  teleskopla  alınan  görüntüsünde  soluk  bir  mavi  misket  gibi  görünmekteydi… Sanki  yüzeyinde  Güneş  ışığı  ile  parlayan  denizleri  mevcuttu…!

Ceres’in  Hubble  görüntüsü.

(Kaynak:  NASA)

Halbuki, Dawn  aracı  bu  gök  cismine  doğru  yol  alırken, NASA’daki  bilim  insanları,  yüzeyinin  Ay  yüzeyi  gibi,  oldukça  koyu-gri  tonda  olmasını  beklediklerini  söylediklerinde, onların  bu ön-görüşlerini  yadırgamaktaydık… Masmavi  denizleri  gördüklerinde  yüzlerinin  alacağı  şekli  görecektik…!

Dawn  aracı,  asteroid  Vesta’ya  yaptığı  ziyaretten  sonra  Ceres’e  yönlenince, gerçeğin “gri”  rengini  bize  gösterdi… Haliyle, “mavi  deniz”  görme  hayalimiz  de  uçup gitti…

Neticede,  Ceres’in  yüzeyinde sıvı  su  yoktu… Bu  gök  cisminde su  mevcut olsa  bile, Güneşten  o  kadar  uzaklıkta, yüzeyde  sıvı  olarak  kalması  mümkün  değildi… Olsa  olsa, yer-buz  kabuğunun  altında  gizlenmiş  olabilirdi…

Sonuç  olarak, Hubble’nin  elde  ettiği  görüntüdeki  mavimsi  şey  bir  optik  illüzyondu…!  Percival  Lowell’in,  1890’lı  yıllarda, Mars  yüzeyinde  gördüğü   “sulama  kanalları”  gibi…!

Astronomların  fazla  ilgisini  çekmese  de, uzay  meraklılarının öğrenmeyi  en  fazla  istediği  husus  Ceres’te  gözlenen  beyaz  maddeydi…  Daha  sonra  Occator  adı  verilen, 92 kilometre  çapındaki  bir   krater  içinde  görüntülenen   bu  maddenin-bir  çeşit-tuz  olduğu  anlaşıldı… Ceres’in  yüzeyinde bu  beyaz  madde  bölgelerinden 300  kadar  mevcut…!

Araştırmacılar  gerek  rengi  ve  gerekse  yüzeyindeki  çok  sayıdaki  kraterler  sebebiyle   Ay’a  çok  benzeyen  bu  gök  cisminin  rengini  “yaşlanmış  asfalt-kaplı  park  sahası  rengi”  olarak  tanımladılar…!

Araştırmacılar, Ceres’in  yüzeyinde  gözlenen  beyaz  maddenin, bu  gök  cisminin  yerkabuğınun  altında  mevcut  olabilecek  suyun  işareti  olduğunu söylüyor… Yerkabuğu  altından  yüzeye  çıkmakta  olan  bu  esnek-buz  Ceres’in  yüzeyini  değiştirmekte…!

Araştırmacılar, yüzeyde  belirlenen  beyaz  maddenin  çoğunun  su  buzu da  içeren sodyum  karbonat  olduğunu  belirledi…

Ceres’in  yüzeyinde  belirlenen  “tek  dağ”, Ahuna  Mons’un    bir  “buz volkanı” (cryovolcano)  olduğu  belirlendi… Dört  kilometre  kadar  yükseklikte  olan  bu  buzlu-dağın, yerkabuğu  altında  bulunan  akışkan-buzun  zamanla, yüzeye  pompalanması  sayesinde  oluştuğu  düşünülüyor…!

Ceres’in  “buz  volkanı”; Ahuna  Mons.

(Kaynak: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/astrobob.areawoices.com)

Sonuç  olarak, yakın  geçmişte “küçücük  bir  şey”  olarak  kabul  edilen  Ceres, Ana  Asteroid  Kuşağı’nın en  büyük  ve şekli  küreye  en  yakın  gök  cismi  olarak, Dawn  aracı  vasıtasıyla,  incelenmeye  ve  Güneş  Sistemini  renklendirmeye  devam  ediyor…!

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://astrobob.areavoices.com/2017/12/26/ceres-300-bright-spots-shine-light-on-an-active-world/