Bu uçak…neden düştü…? (Why…this aircraft crashed…?)

Dün, Konya’da bir askeri-uçağımız düştü… Düşen bu uçağın Türk Yıldızları (Hava Gösterisi) Ekibine ait olduğu söylendi…

Bu uçağın pilotunun, meydana gelen bu kazadan yara almadan kurtulduğu anlaşılıyor… Kendisine , Ailesine ve Mesai Arkadaşlarına geçmiş olsun deyelim… Yine de, standart bir uygulama olarak, gözlem altında tutulmak için hastaneye götürülmüş…

Basında yer alan haberlere göre, bu uçağın, Karatay Mahallesi bölgesindeki ‘Atış Alanına (Askeri Bölgeye)’ düştüğü söyleniyor…

Yukarıdaki videoda Sayın Haberci, uçağın nasıl düştüğünü yeterince bilmemekle birlikte, pilotun, ‘Halka zarar vermemek için’ nasıl ‘manevra’ yaptığını anlatmış…!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bu kazaya, uçağın her iki motoruna da ‘kuş girmesi’ sebebiyle düştüğü beyan edilmiş…

Uçuşta, uçağın motoruna kuş girmesi (gerçekte, kuşun uçak motoru tarafından emilmesi/yutulması) sebebiyle kazalar meydana gelebilmekte… ‘Yutulan’ kuş/kuşlar, büyüklüğüne de bağlı olarak, uçak motoruna değişik seviyelerde zarar verebilmekte… Yine de, uçak motoru tarafından yutulan her kuş (örnek olarak serçe) uçağın mutlaka düşmesine yol açmayabilmekte…!

Burada dikkati çeken husus, Yetkililerin, bu uçağın ‘her iki motoruna da kuş girmesi sebebiyle’ düştüğünü, neredeyse, uçak enkazı henüz soğumadan söyleyebilmiş/beyan edebilmiş olması…! (Şüphesiz, hayatta ve bilgi verebilecek durumda olan pilot, (biraz zor olsa da) uçağın bir ‘kuş sürüsü’ ile karşılaştığını, takiben de, her iki motorda güç (itki) kaybı yaşadığını beyan etmiş olabilir…)

Herne kadar, bir uçağın uçuşta kuşa/kuşlara çarptığının veya motorunun/motorlarının kuş ‘yuttuğunun’ belirlenebilmesi, nispeten, çok zor-olmayan bir teknik inceleme gerektirse de, Yetkililerin bu beyanı bu kadar hızlı yapabilmiş olması, Sayın İ. Ortaylı’nın da dediği gibi, ‘üzerinde önemle durulması gereken’… bir husus…!

Yine de, kazanın yaşandığı bölgede Yüksek Enerji Nakil Hattı var mıydı…; kazanın meydana geldiği saatte, bölgede bir ‘elektrik kesintisi’ yaşandı mı…, bu kazayı inceleyecek Kaza İnceleme Heyetinin araştırması gerekecek hususlardan olmalı…; biz, ‘sevabına’, kendilerine söylemiş olalım…!

Meydana gelen bu kazanın sebebi ‘Uçuşta Kuş Yutulması’ olarak kesinleşir mi…, yoksa, bulgular değişik yönde seyreder mi…, bunu zaman gösterecek…

Yaşanan bu kaza, Konya’daki Genç Gazeteciler için, iyi bir ‘tecrübe kazanma fırsatı’ olabilir…; bizden söylemesi…!

Yararlanılan Kaynak:

https://haberdairesi.com/konya/son-dakika-konyada-askeri-ucak-dustugu-ihbari-85528h

Pers-Roma Savaşına da yol açmıştı…! (It had caused Persian-Roman War…!)

Brett Tingley’in space.com’da dün yayımlanan haberinde, Marsın 7-8 Aralık 2022 gecesi (sabaha karşı) Ay tarafından örtüleceği duyuruldu…!

Astronomide örtme/örtülme anlamında kullanılan ‘occultation’, yörünge açısal hızı daha büyük olan, daha yakın cisimlerin, uzaktakilerin önünden (örterek) geçmesi hareketidir…(Uluslararası Uzay İstasyonu-ISS, hız ve konum açısından bu tanımlamaya uysa da, görünür açısal büyüklüğü Ay ve Güneşin büyüklüğüne kıyasla çok küçük olduğundan, onun geçişleri ‘örtme’ sözcüğü ile nitelenmez…)

Çok sık yaşanan bir olay olmasa da, Ay ile Marsın yolları zaman zaman kesişir… Bu kesişmede Ay, Marsa yetişerek, onu örter…; Mars Ay’ın arkasında kaybolur… Yaklaşık bir saat kadar sonra, Mars, Ay’ın batısından tekrar görünmeye başlar…; bir sonraki ‘örtüşmeye’ kadar…!

Böyle bir olay 2 Mart 610’da da meydana gelmişti… Ortadoğu bölgesinde yazılan tarihi kayıtlarda yer alan bu (bölgesel olarak gözlenebilen) olay, Sasani sarayındaki Astrologlar tarafından, o dönemin Kralı Khusrow II’ye, Roma’ya saldırmak için bir fırsat olarak haber verildi…!

O tarihte yapılan gözlemde, soldan yaklaşan Mars, bir hilal şeklinde görülmekte olan Ay’ın uç kısmına yakın bir bölgesini-onlara göre-biçerek (arkadan!) geçmişti… Bu da, Mars’ın Ay’dan bir parça koparması olarak değerlendirilmişti… Khosrow II’nin, kendisine sunulan bu kehanet (gerçekte yaşanmış/gözlenmiş) olay üzerine, Saray Astronomlarına/Astrologlarına (o dönemde Astronom’luk ve Astrolog’luk birlikte yürütülen bir ‘uzmanlık’ sahasıydı…!) kaç kese altın verdiği bilinmiyor… Belki onları, kendisiyle birlikte savaşa götürerek, onurlandırmıştır…!

Kuran Suresi Kamer (Qamar) 54:1,2’de anlatılan, Ay’ın bölünmesi olayının gerçekleştirilen bu astronomi olayıyla ilişkili olabileceği söylenir.

Esas konuya dönersek…:

7-8 Aralık gecesi uykusuna kıyabilecek olanların, Mars-Ay yakınlaşmasını gözlerken, Sasani’lerin Roma’ya karşı, Kudüs harekatını da hatırlamaları uygun olur…

Marsın bu gecelerde Güneş-Dünya hattı yakınında (opposition) olması ve nispeten büyük görünmesi bu gözlemi daha da anlamlı kılabilir…; tabi, gökyüzünün yeterince açık olduğu bölgelerde…!

Gökyüzü gözlem için uygun olmayacak bölgelerdeki uzay meraklıları ise üzülmesin…You Tube’de bu olayı canlı olarak yayımlayacak siteler mevcut olacak…; oralardan izlenebilir…

Bölgelere göre farklılık gösterecek olmakla birlikte, Mars, Günbatımından bir saat kadar sonra kuzeydoğu ufkundan (Taurus yıldız kümesi içinde) doğacaktır…; haliyle, telefonunda astronomi yazılımı yüklü olanlar bu koordinat tespitini çok daha kolay yapabilecektir…

Bu tarih (gece) gökyüzü fotoğrafçılığı ve video çekimi için de ender olarak yaşanacak bir gece olabilir…

You Tube’de canlı yayım yapacak ve izlenebilecek bazı Gözlemevleri ise:

 

Yararlanılan Kaynak:

https://www.space.com/mars-opposition-lunar-occultation-watch-online-dec-2022

Kaza…aydınlanıyor…! (Air Accident… comes to light…!)

Güncelleme:

Uçaktan düşen…uçakta bulunanlardan biri…mi?

……………………….

Bursa’da, 1 Aralık 2022 günü meydana gelen ‘Özel Uçak Kazası’ aydınlanmaya başladı…; elbetteki, teknolojinin kullanılması sayesinde…!

Bugün yayımlanan yukarıdaki videoda, uçağın Yüksek Enerji (Elektrik) Hattına temas ettiği görünüyor…!

Haliyle, elektrik telleri arasında oluşan kısa devre, alevli bir patlamaya yol açmış… Meydana gelen bu temas uçakta yangını başlatmış olabilir…

Yine bu videodan, halen, bir tartışma konusu olan, ‘Uçağın Acil Durum Paraşütü önceden açıldı/açılması…tartışmasına da cevap oluşturdu…

Göründüğü kadarıyla pilot bu paraşütü önceden açmamış…; Paraşüt Açarak bir inişi planlamamış…

Diğer bir husus, (Enerji Nakil Hattı yüksekliği dikkate alınarak) uçağın elektrik tellerine temasından önce, ‘Sağa (?) yatışlı ve yüksek hızlı bir alçalma hareketi’ yapmakta olduğu…

Göründüğü kadarıyla, uçak (kanadı ?) bu tellere temas etmemiş olsa da, uçağın yere çarpması çok büyük bir olasılıktı…

Uçağın bu pozisyonundan hareketle, kaza anında, pilotun kontrollu/bilinçli bir uçuş yapmıyor (stol !) olduğu da söylenebilir… (Paraşütü açmadan da olsa) Pilotun bir ‘Acil İniş’ düşüncesi olsaydı, uçağını düz konumda tutmaya çalışması beklenirdi… Yatışlı bir dalış… ‘bile bile lades’…olurdu…(Bir Enerji Nakil hattına (direklerine) yaklaşırken pilotun uçağını yatırması, olsa olsa, çarpışmayı garantilemeye yarardı…! Yine de, pilotun son saniyelerde, uçuş hattındaki arazi engellerinden kaçınmaya çalışıp çalışmadığını bilemiyoruz…; pilotun, uçuşun son saniyelerinde (incelenebilir) bir ses kaydının mevcut olup olmadığını da… !)

Belki…, başka kamera kayıtları daha fazla bilgi sağlayabilir…

Shenzhou 14 Ekibi döndü…! (Shenzhou 14 Team returns…!)

Andrew Jones’in, space.com’da dün yayımlanan haberinde, Çin’in, kendi Uzay istasyonuna gönderdiği ‘Shenzhou 14’ ekibinin eve döndüğü duyuruldu…

Bu ekibi taşıyan kapsül, dün saat (TSI) 15:00’da Gobi Çölüne (Moğolistan) başarılı bir iniş gerçekleştirdi… Bu aracın, Çin’in Uzay istasyonu olan Tiangong’dan ayrıldıktan sonra gerçekleştirdiği ‘eve dönüş yolculuğu’ dokuz saat kadar sürdü…

Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’den oluşan bu ekip, uzayda altı ay kadar görev yapmış oldu… Bu ekip, Tiangong’un ikinci ve üçüncü modüllerinin kullanıma alınma çalışmalarını gerçekleştirdi… Bu görev kapsamında üç Uzay Yürüyüşü (gerçekte bir ‘serbest düşme) gerçekleştirildi… (Uzay Araçlarının yörüngede dolanmaları, gerçekte birer ‘Serbest Düşmedir’… Ağırlık hissedilmemesi bu yüzdendir…!)

Wentian ve Mengtian modüllerinin Tianhe modülüne (Core Module) eklenmesinden sonra, Shenzhou 14 ekibi görevi, İstasyona yani gelen Shonzheu 15 ekibine devrederek İstasyondan ayrılmış oldu…İki ekip, beş gün süreyle, birlikte çalışmıştı…

Yararlanılan Kaynak:

https://www.space.com/china-shenzhou-14-astronauts-land-earth

Neden… olmuştu…? (Why…it had happened…?)

Atlasjet Kazası…,Isparta yakınlarında, on beş yıl önce meydana gelmişti…

Meydana gelen bu kazada, bazı bilim insanlarımızın da hayatını kaybetmiş olması bu kaza üzerindeki spekülasyonları artırmıştı…

Bu kazadan sonra başlatılan mahkeme sürecinde, başta SHGM’nin bazı çalışanları olmak üzere, bu uçağı uçuran Havayolu Yetkililerinden bazıları da yargılandı…

Ancak, mevcut Yasa, Uçak Kazası İnceleme Raporlarının Kamuoyuna bire bir açıklanmasını engellediğinden, bu konularda bilgi sahibi olunması, bazı istisnaların dışında, mümkün olamamakta…!

Bu durumu biz, bu sitede, ‘Yen İçinde Kırık Kol Konsepti’ (!) olarak nitelemekteyiz…

Kaptan Baha, You Tube’de yayımladığı videolarla, Uçuş Emniyetine önemli katkılar yaptığına inandığımız bir pilot… Yukarıdaki videosunda, meydana gelen bu kazanın-Kaza İnceleme Raporuna dayalı-bazı gerçeklerini açıklamakta… (Bu video’daki bazı vurgulamalarına katılamasak da, izlenmeye fazlasıyla değer…)

Bu kaza hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen Uçuş Emniyeti Meraklılarının, zaman ayırıp, bu videoyu, en az iki defa izlemelerini öneririz…!

*

Bir defa daha vurgulayalım…: ‘Yen İçinde Kırık Kol Konsepti’nden vazgeçilmedikçe, bu kazalar yaşanmaya devam edecektir…

Eğer…Evrende yalnız isek…! (What if we’re truly alone?)

Sütlüyol (Orta-üstte, evine dönen bir ‘Uzaylı’ ! (Kaynak: Pixabay; universetoday.com)

Evrenin büyüklüğü dikkate alındığında, bu çok büyük ortamda başka ‘*Uzaylılar’ın (Aliens) mevcut olması, birçok bilim insanının rahatça kabul edebildiği bir olasılıktı… (*Bizler de…’Uzaylı’yız…!)

Astro fizikçi Frank Drake, bir adım daha ileri giderek, Evrende kaç farklı ‘Medeniyetin’ mevcut olabileceğini hesaplamak için bir denklem/eşitlik de kurgulamıştı…. Farklı ‘ön kabullere’ (parametrelere atfedilen değerlere) bağlı olarak, daima, Evrendeki olası ‘Medeniyet’ sayısı ‘en az bir’ olarak hesaplanmaktaydı…; çoğu zaman da birden fazla…

Haliyle, bu denklemin doğru sonuçlar verdiği hususu tarışılamazdı… Gerçekten de, Evrende, ‘en az bir’ Medeniyet mevcuttu…; akıllılığı bazı açılardan tartışılabilir olsa da…!

Laurence Tognetti, universetoday.com’da 29 Kasım 2022’de yayımlanan yazısında, ‘Evrende yalnız olabilme olasılığını’ sorguladı…: ‘Ya, başka kimse yoksa’…!

Tognetti, yazısına, astronom Carl Sagan’ın (‘Contact’ adlı kitabın da yazarı) ünlü sözüyle başlamış…: ‘Evren çok büyük bir yer…Eğer bu Evrende başkaları yoksa, bu, çok büyük bir israf olurdu…!’ (Tanrı…’müsrif’ olabilir miydi…?)

Rahmetli Frank Drake, Evrende başka medeniyetlerin var olması gerektiğini hesaplaya durduysa da, (bilinçli) uzay meraklılarının bunları belirlemeye olan umudu sürekli azalmakta…; özellikle de, uzay ortamını ve gök cisimlerini daha fazla tanıdıkça…

Tüm gayretimize rağmen, üzerinde yaşadığımız gezegene-bize göre- en fazla benzeyen/en yakın bir yapıda olan Marsta bile, mikrobik düzeyde bir yaşamı belirlemek bir yana, bu geçmişteki-yaşamın fosilleşmiş-kalıntıları bile belirlenemedi…; yüzey şekillerinin yarattığı ‘illüzyonları’ bir tarafa bırakırsak…!

Araştırmacıların geldiği nokta, en az 100 milyon ışık-yılı yarıçaplı ‘yakın-Evrende iletişim-kurabilen başka bir yaşam yok… Aranan bu akıllı-yaşam’ın biraz daha ileride olabilecek olması ise, biraz, ‘umut fakirin ekmeği’…!

Uzay meraklılarının üzerinde pek düşünmek istemeyeceği olasılık: ‘ya başkaları yoksa’…?

Tognetti, ‘bu olasılık gerçekleşirse, Evrene, uzaya, gökadalarına, öte-gezegenlere…., insanlığa, birbirimize…bakışımız nasıl olurdu’…diye soruyor…

Bu soruya başka şeyler de eklenebilir…: ‘İnsanlığın Evrene yönelik bu (Uzaylı bulma) umudunun boşa çıkması kolay kabullenilebilir miydi…?’

Kendimiz için söylersek…hayır… Büyük bir travma olurdu…! Çünkü, uzay araştırmalarının sağladığı tüm (çoğu olumsuz) bu bilgilere rağmen, uzayda (akıllı veya bir medeniyet düzeyinde olamasa da) başka yaşamların izini bulma umudumuzu-halen-korumaktayız… (Europa’da, ‘Karpuz’ kesemesek de, daha, karideslerini yiyeceğiz…; belki, bizim denizlerimizdekinden çok daha iridir…! Hem de, ağır metallerle/plastik atıklarla kirlenmemiş olarak…!)

Brad Pitt’in de rol aldığı sinema filmi ‘Ad Astra’da, Evrende başkalarının mevcut olmadığı gerçeğiyle yüzleşilir…; bir kurgu olarak olsa da…

Brad Pitt (Roy), hiç olmazsa, Evreni araştıran Babasını (tekrar) bulmuştur…; kafasındaki soruya da bir cevapla birlikte…: ‘Sadece biziz…; bunun kabullenmek ve bununla yetinmek durumundayız…!’

Tognetti, bu yazısında, ‘Evrende yalnız olabileceğimiz’ olasılığıyla (daha güçlü bir şekilde) yüzleşmemiz gerektiğini söylüyor…

*

İnsanlık, belki bir gün, ‘var olsa da, çok çok uzakta olabilecekleri için iletişim kurmanın-hiçbir şartta mümkün olamayacağı-başka medeniyetlerin var olduğunu (haliyle, dolaylı yollardan) ispatlayabilir…

Bazılarıyla iletişim kurulması mümkün olabilecek olsa bile, bu ‘Uzaylılar’ yedi-gün-yirmidört-saat yalan söyleyip, aynı görüşte olmayanları sürekli ‘ötekileştiren’ (bazı) Dünyalılarla karşılaşmak ister mi…?

Onların, bizlerden ‘uzak duracak’ akılları ve hakları yok mudur…?

Yararlanılan Kaynak:

CANLI…! (LIVE…!)

NASA astronotları Josh Cassada ve Frank Rubio, ISS’ye yeni bir Güneş Paneli (International Space Station Roll-Out Solar Array-iROSA) takmak için, uzay yürüyüşü yapıyor…Astronotların bu çalışması yedi saat sürecek…

Bu yürüyüş, bu astronotların ikinci yürüyüşü olacak…

TC-UHY…neden düştü…? (Why… TC-UHY crashed…?)

Güncelleme 4:

Bu Kazanın altından bir ‘Dram’ da çıkabilir…demiştik…; galiba, çıkmaya başladı…!

Göründüğü kadarıyla… ‘Sivil (Özel) Havacılığımızda … ‘Bırakınız…yapsınlar…’ konsepti işlemekte…!

https://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/bursadaki-ucak-kazasinda-aci-detay.html

…………………..

Güncelleme 3:

Enkaz mahallinin daha detaylı görüntüsü…

Sağ kenardaki siyah cisim uçaktan düşen/atlayan kişi…

Enerj Nakil Hattında (üç telli) kopma görünmüyor.

Uçağın Yatay Kuyruğu, tele takılma sebebiyle-kopmuş olabilir.

Motor, uçağın burnundan koparak ayrılmış…Uçağın yere (dike-yakın) çarpmasının çok hafif olmadığı anlaşılıyor…Acil Durum paraşütüyle inişten daha hızlı olarak gerçekleşmiş bir iniş…gibi…!

Güncelleme 2:

Uçak, paraşütle veya paraşütsüz düşüşünde, Enerji Hattına -bir-şekilde-takıldıysa, tellerde mutlaka (tekerlek, kanat, kuyruk,…) iz bırakır…! Bu iz kalan enkaz parçalarında da teyit edilebilir… (Basında bu konuyu araştıran olmadı…Halbuki, Konya’da meydana gelen Akrotim Kazasının sebebini, daha ilk saatlerde, bir Basın Mensubu belgelemişti…!)

Bu uçağın kopan Kuyruk parçalarının da, aranarak, çarpma-izi açısından dikkatle incelenmesi gerekir…

Pilot, uçuşun ilk yarım saatinde, Havanın ‘Bozduğunu’ ve görüş mesafesinin 200 metreye kadar düştüğünü söylemiş…! Yine de, arkadaşlarının ‘Geri Dön’ uyarısını dikkate almamış…!

…………………………………..

Güncelleme:

Bu video’da, uçağın Acil Durum Paraşütünün açılmış olduğu görünüyor. (Enkazın solunda, ileride; kırmızı-beyaz.) Enkazdaki parçalanma derecesine bakıldığında, bu, paraşütle iniş yapmış bir uçak görüntüsü vermiyor. Yangın öncesinde yeterince şiddetli bir çarpma meydana gelmiş… gibi. Uçağın paraşütü, videoda da söylendiği gibi, uçağın yere çarpmasından sonra açılmış da olabilir…!

Ayrıca, yukarıdaki video’da, uçaktaki yangının Enerji Nakil Hattına temasla başlamış olduğu söyleniyor. Ancak bu, şimdilik, bir varsayım.

………………………

TC-UHY Tescil Numaralı ve BRM Aero Bristell B23 tipinde bir küçük (özel) uçak 1 Aralık 2022 günü Ovaakça Doğal Gaz Tesisi arazisine (Osmangazi, Bursa) düşmüştü…

Yağışlı ve sisli hava şartlarında başlatılan bu uçuşta, uçağın sahibi de olan pilotun yanında bir bayan yolcu da bulunmaktaydı…

ADS-B’nin son kaydına göre, uçağın uçtuğu yükseklik 1125 fit, hızı da 158 mph idi… Uçak, uçuşunun son safhasında, yaklaşık 900 fit yükseklikten 500 fite (araziye), dakikada 750 fit ile alçaldı…

Uçak yere çarptıktan sonra yangına maruz kaldı…

FlightAware verisinden, uçağın, yaklaşık olarak, saat 15:13’te başlatılan bu uçuşunda, (yere göre ?) hızının saatte 200+ kilometre kadarken, bu uçuşun son safhasındaki hızın saatte 120 kilometreye kadar düşmüş olduğu anlaşılıyor.

Diğer bir husus, uçakta bulunan iki kişiden biri enkaz içinde bulunurken, diğerinin enkazdan uzakta bulunmuş olması ! (Bu kişinin bu durmu, ‘Acaba uçaktan atladı mı ?’ sorusunu akla getirebilir…!)

Bu uçak tipinde bir ‘Acil İniş Paraşütü’nün de mevcut olduğu biliniyor…Diğer taraftan bazı haber kaynaklarında, pilotun bu Acil Durum/İniş Paraşütünü açtığı, ancak, şiddetli rüzgar sebebiyle, uçağın enerji nakil hattına takıldığı…’ iddiası mevcut…

Ancak, enkaz fotoğraflarında bir ‘Paraşüt kalıntısı’ görülemedi…! Ayrıca, uçak enkazının parçalanma / dağılma / saçılma seviyesi bu, ‘Tele Takılma’ senaryosunu pek desteklemiyor…! (Yine de, ilave bilgilerle bu durum değişebilir !)

Sonuç olarak, bu uçak, belirli bir Uçak-Sistemi Arızası dışındaki bir sebepten düşmüş de olabilir…

En azından, bu uçağın, sisli-havada, pilotun ‘durum muhakemesi (situational awareness) kaybı’ sebebiyle düşmüş olması olasılıklardan biri olabilir…

Başka bir olasılık olarak, bu kazanın ‘altından’ bir ‘dram’ da çıkabilir…!

Yararlanılan Kaynaklar:

https://flightaware.com/live/flight/TCUHY

https://www.facebook.com/profile/100063068507532/search/?q=TC-UHY

MARS… ‘geldi’…Hanım…! (Mars at its closest to Earth for 2022 in the night…!)

Dünya, bu ‘gecelerde’ Marsa yakın konumda…!

Robert Lea, bu konudaki haberinde, Mars’ın Dünya ile en yakın konumda olduğu gecenin 30 kasım 2022 olduğunu duyurmuştu…

Mars, bu gecelerde, geceyarısından biraz sonra kuzeydoğu ufkundan yükselir…

Mars, gökyüzündeki en yüksek konumuna sabah saat 08:30’a doğru ulaşsa da, gün aydınlanmış olacağından çıplak gözle gözlenemez…

Bu gecelerde Mars’ın erişebileceği parlaklık (magnitude) ‘- 1.8’ civarında olmakta…

Mars, Güneş Sisteminde, ‘yörünge eksantrikliği’ en büyük gezegen olarak, Güneşe uzaklığı 1.5 AU ile 2.5 AU arasında olan bir yörüngede dolanır…

Mars bugünlerde, yörüngesinin Güneşe en yakın olduğu konumda (bu konmun yakınında) bulunmakta…

Dünyanın Marsa bu defaki yakınlaşması gerçekleşebilenlerin en yakını olmasa da, Marsın gökyüzünde, nispeten, büyük görünmesini sağlayacak kadar yakın bir konum…

Ancak, böyle dönemlerden önce İnternette yanıltıcı haberler çıkabilmekte…; Marsı bir ‘karpuz’ kadar büyük göstererek…

Teorik olarak, Dünya Marsa 54.6 milyon kilometre kadar yaklaşabilir… Bu seviyede bir yakınlaşma, bugüne kadar gözlenip kaydedilemediyse de, gerçekleşen en yakın konum, 2003’te, 56 milyon kilometre olarak, gözlenmişti…

Yine de, bugünlerde gerçekleşen yakınlaşma, geleceteki 215 yıldan önce gerçekleşemeyecek…

Gökyüzünün gözlem için uygun olduğu bölgelerde yaşayıp, gece gözlemi için yataktan kalkmaya nazlanacaklara duyurulur…!

Yararlanılan kaynak:

https://www.space.com/mars-at-perigee-closest-to-earth-nov-30-2022

Aptalca, Tehlikeli veya Farklı hareketler yapmayın…! (Dumb, Dangerous, Different…!)

P-63’ün B-17’yi ‘Biçtiği’ kaza üzerinde daha konuşulacak gibi…!

Bu kaza 12 Kasım 2022’de, ‘Dallas Executive Airport’ta (Teksas, ABD) meydana gelmişti…; bu kazada altı kişi de hayatını kaybetmişti…

Pilot Juan Browne, yukarıdaki videosunda bu kazanın meydana geliş sebebine biraz daha açıklık getirdi…

ABD’de meydana gelecek Havacılık Kazalarını da incelemeye yetkili olan Ulusal Ulaştırma Kazaları Emniyet Kurulu (NTSB), bu kazayla ilgili olarak, 1 Aralık 2022’de yayımladığı ‘Ön Raporunda’ (Preliminary Report), bu kazanın meydana gelişiyle ilgili bulgularını açıkladı…

Göründüğü kadarıyla, bu kazaya (çarpmaya) bu Uçuş Gösterisini Yöneten kişi (Air Boss) sebep olmuş…; B-17’lerden daha hızlı uçan P-51 ve P-63’leri, B-17 Uçuş Hattını kesecek şekilde, pozisyon/konum değiştirmeye yönelterek…!

Meydana gelen bu kazada, P-63 pilotunun, bu kazadan ‘daha önce ifade ettiğimiz kadar sorumlu tutulamayacağı’ anlaşılıyor…!

Yine de, P-63 pilotu, 30.000 saati aşan bir ‘Uçuş Tecrübesiyle’, bu Uçuş Gösterisini yöneten kişinin verdiği ‘Hatalı Talimatı’ zamanında algılayarak/farkederek, bu çarpışmayı önleyecek ‘kendi tedbirini’ alabilmiş olmalıydı…!

Özellikle de, ‘tecrübesini’ Uçuş Planlama Toplantısında ‘konuşturarak’…!

Pilot Browne, Uçuş esnasında ‘Aptalca, Tehlikeli veya Farklı Hareketlerin’ (Dumb, Dangerous, Different) yapılmaması gerektiği hususunun Uçuş Eğitimlerinde öğretilen ‘Ana Havacılık Prensiplerden’ biri olduğunu söylüyor…!