Kozmik tozdan Dünyanın ilkel atmosferine…? (From cosmic dust to ancient atmosphere on Eath…!)

  archaen-micrometeorite

Mikrometeorit

(Kaynak: Andrew Tomkins)

Araştırmacılar, Batı  Avustralya’daki Pilbara bölgesinde, 2.7  milyar  yıl  yaşındaki kireçtaşından (limestone) çıkardıkları  60  mikrometeoritin analiziyle, bu  göktozlarının Dünya  atmosferine  girdiği  tarihte atmosferin üst  katmanının,  oksijen  bakımından bugünkünden  çok  daha  zengin  olduğunu  belirlediler…!

Araştırmacılara  göre, bu  mikrometeoritlerin  içinde  (bugün) bulunan  demir  oksit  minerali bu  taneciklerin  Dünya  atmosferine  girişi  esnasında,  içindeki demirin  oksitlenmesiyle   oluştu…!

Araştırmacıların  bulduğu  ve  Dünya  yüzeyinde  bugüne  kadar  bulunan en  yaşlı  tozlar  olarak  kabul  edilen  bu  göktaşı tozları Dünyanın  ilkel  dönem atmosferinin  oksijen  bakımından  çok  daha  zengin  olduğunu  gösteriyor…

Araştırmacılara  göre, Dünyada “promordial  dönem”  olarak  adlandırılan  dönemde, atmosferde  mevcut  olan  oksijen  oranı  bugünkü oran  olan %21’in yüzbindebiri  kadardı…Çevresindeki  diğer  moleküllerle kolayca etkileşebilen (birleşebilen) oksijen, bu  birleşmeler  sebebiyle, atmosferden çekilerek  bloke  edilmişti…

Dünya  jeolojisinde  “Büyük  Oksijen  Olayı” ( Great Oxidation Event ) olarak  adlandırılan ve 2.4  milyar  yıl  önce  gerçekleştiği  hesaplanan dönemde, Dünya  atmosferinde  oksijen  hızla  birikmeye  başladı…  Dünyada bu  hızlı  oksijen  üretimi, bitkiler  gibi, bakterilerin ( cyanobacteria ) oksijen  foto-sentezleyerek atmosfere  salmaları  sebebiyle gerçekleşti…

Araştırmacılar, Dünya  atmosferindeki  oksijen  seviyesindeki  değişim hususundaki  bilgilerin , atmosferin  alt  katmanı  için geçerli  olduğunu, üst katmanın jeolojinin  hiçbir  döneminde oksijence-fakir olmayabileceğini düşünüyor…İncelenen  meteorit  tozları  bu  görüşe  dayanak…!

Atmosfere  giren kum  tanesi  iriliğindeki göktaşı  tozlarının yerden 75-90 kilomtre  yükseklikte eridiği  biliniyor…

Bulunan  ve  elektron  mikroskopu   ve   Synchrotron   ile   incelenen  bu  göktaşlarının  içinde, bol  miktarda, atmosferin  üst  katmanında  oluşmuş demir  oksit  minerali  belirlendi…  Bunların  oluştuğu 2.7  milyar  yıl  öncesi  dönemde, Dünya  atmosferinin  alt  katmanı  oksijence  fakirdi…!

Araştırmacılar, atmosferin  üst  katmanında  biriken  oksijenin atmosfere  karışan  ve Güneş  ışınlarıyla  parçalanarak  oksijenin  açığa  çıkmasına  sebep  olan su  buharı  veya  yanardağ-kökenli  sülfürdioksit olabileceğini  düşünüyor…

Araştırmacılar,  atmosferin  alt  katmanındaki  oksijen azalırken, üst  katmandaki  oksijenin  nasıl korunmuş  olacağı hususundaki  soruya  ise, arada  oluşan  metan  tabakası  sisinin   üst katmandan  aşağıya  oksijen  gazı  transferini  engellemiş  olabileceği” şeklinde cevaplıyor…

 

Yararlanılan Kaynak:

http://www.livescience.com/54716-space-dust-reveals-clues-ancient-earth-atmosphere.html

%d blogcu bunu beğendi: