Ölürken yaşam veren yıldızlar… (mı ?) (Dying stars may transform frozen worlds into habitable ones…!)

   SUN_Habitable_Zones_withAge

Güneşin yaşam  barındırabilir  bölgesi  değişimi.

(Kaynak: Science@NASA / space.com)

Space.com’da 16 Mayıs 2016 tarihinde  yayımlanan  bir  yazıda, “ölmekte  olan “  yıldızların buzlu  gezegenlerde  yaşamı  başlatabileceği  duyuruldu…!

Birçok  yıldızın yaşam  süresinin  son  safhasında, devleşerek,  yakın  çevresindeki (olası) gezegenleri  büyüyen  ateş  küresinin  içinde  alarak, yutacağı uzun  zamandır  bilinen  bir  gerçek…

Yeni  bir  araştırmaya  göre, devleşecek  böyle  bir   yıldız,  yörüngesi bu  dev  kürenin  dışında  kalacak buzlu  gezegenleri  ısıtarak, yaşamı  tetikleyebilir…!  Tabi, bunun  gerçekleşebilmesi  için, gezegenlerin / uyduların atmosferlerinin  mevcut  olması  ve  bu  atmosferlerini koruyabilmesi  de  gerekli…!

Araştırmacılar, Güneşin  de, 4.5  milyar  yıl  kadar  sonra, böyle  bir  süreci  yaşayarak, çapı  200  kat  büyümüş  bir  “kızıl  dev”e  ( red  giant  star) dönüşeceğini hesaplıyor… Böyle  bir  gelişme  durumunda  Merkür  ve  Venüs  genleşen  Güneş  küresinin  içinde  kalacak…!

Güneş  Dünyaya  biraz  fazla  yaklaşacağı  için, Dünyadaki  canlı yaşamın  da  sonunu  getirecek… Kısaca, tarihi  önceden  bilinen  bir  “kıyamet”  yaşanacak…!

Güneşin  bu  büyümesinden  iç  gezegenler fazlasıyla  zarar  görürken, Jüpiterin  buzlu uyduları  için hayat  yeni  başlayacak  olabilir…

Araştırmacılar, yıldızların  kızıl  deve  dönüşme  sürecinin bazı  küçük tip  yıldızar  için dokuz   milyar yıl  (Dünyanın  yaşının  iki  katı) kadar sürebileceğini  dikkate  alarak,  yaşamın  ortaya  çıkması  ve  gelişmesinin rahatça  mümkün  olabileceğini  düşünüyor… Bu  sayede, Dünyadan  kaçmak  zorunda  kalacak  “biyonik-insanlar”  yaşamını  Jüpiterin  ve  Satürnün   uydularında  sürdürebilir…

Bilim insanları, bir  yıldızın  yaşam  barındırabilir (habitable; goldilock zone) bölgesinin  yayımladığı  ışının  gücüne  göre  değişeceğini  hesaplıyor… Kısaca, Güneş  gibi, “normal”  yıldızlar  hidrojen  gazını  yakarak  tükettikten  sonra, bünyesindeki  helyum  gazını  yakmaya  başlıyor…Helyum  yanarken,  yıldızın  enerjisini  daha  da  artıran  bir  yakıt…Dolayısıyla, fırında  pişerken  şişen   ekmek  gibi, yıldızın  şişmesine  sebep  oluyor…!

Araştırmacılar, Güneşin  bir  kızıl  deve  dönüşme  sürecinde, ışımasının 4000  defa  artacağını  hesaplıyor… (Dünyayı  terketmemekte  ısrar  edecekler, ekmek  dilimlerini  Güneşe  birkaç  saniye  göstererek, kızartabilecekler…!)

Carl  Sagan  Üniversitesindeki araştırıcılar, gezegen  araştırıcılar  için, Dünyadan  100  ışık  yılı  uzaklığa  kadarki  bölgede,  bu  senaryoyla  uyuşan  23 kızıl  dev  yıldız  belirledi… 

Şimdi sıra, bu  aday  yıldızların  yörüngelerinde  dolanan ve  atmosferi  de mevcut  olan, öte-gezegenleri  belirlemeye  geldi…!

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=FBbQHmuw9Lo

https://www.youtube.com/watch?v=3MmIDYRfr0o

http://www.space.com/32888-dying-stars-make-habitable-exoplanets.html